Projekt på landsbygden

Det pågår många spännande satsningar och arbeten på Umeå landsbygd. Här kan du läsa om pågående landsbygds­projekt som Umeå kommun aktivt driver och/eller är en del av.

Lokal samverkan för stärkt service på Umeå landsbygd

Från och med hösten 2022 driver Umeå kommun ett projekt som syftar till att säkra och stärka den kommersiella servicen på Umeå landsbygd. Med kommersiell service menas exempelvis dagligvarubutiker, drivmedelstationer, post- och paketutlämning och ombudstjänster.

Det övergripande målet med projektet är att kommunen ska bli bättre på att möta, stötta och samverka med lokala aktörer inom serviceutveckling genom ny kunskap och nya arbetssätt.

I projektet kommer Umeå kommun specifikt samverka med butikerna Handlarn i Botsmark, Holmöns lanthandel, Handlarn i Sörmjöle och Ica Nära Blomqvists i Överboda.

Projektet finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Tillväxtverket. Projektet pågår mellan oktober 2022 och januari 2024, totalt 16 månader.

matkasse
EU logo
Sidan publicerades www.umea.se/landsbygdsprojekt