Händer skapar ett hjärta kring vita blommor, grönska i bakgrunden

Miljöpris

Umeå kommuns miljöpris kan gå till ett företag, en institution, en skola, en organisation eller en enskild person som har gjort en berömvärd insats för miljön eller för hållbar utveckling. Insatsen kan sträcka sig över en längre period än det senaste året.

Miljöpriset är ett sätt att uppmärksamma det viktiga arbetet som görs för miljö och hållbar utveckling. Miljöpriset har delats ut arton gånger sedan 2001.

Förra årets miljöpris

Hösten 2020 var det ett stort intresse att föreslå kandidater till Umeå kommuns miljöpris och 25 nomineringar kom in. Juryns bedöming av vinnare skulle kommun­fullmäktige meddela i december samma år, men på grund av pandemin har ceremonin med prisutdelning fått vänta. Förra årets miljöpris kommer nu istället att delas ut 20 december i år, samtidigt som miljöpriset för 2021 delas ut.

Vem ska få miljöpriset 2021?

Har ditt företag, din arbetsplats, din skola, du själv eller någon du känner gjort en stor insats för miljön? Då kan ni vara med och tävla om Umeå kommuns miljöpris.

Fyll i formuläret och föreslå en vinnare senast söndag 5 december!

En jury kommer sedan att bedöma inkomna förslag. Juryns bedömning kan inte överklagas. Vem som vinner meddelas av kommun­fullmäktige 20 december.

Dina kontaktuppgifterKontaktuppgifter till företaget, institutionen, skolan, organisationen eller personen du vill nominera:

Behandling av personuppgifter
Kommunstyrelsen i Umeå kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Syftet med behandlingen är att hantera din nominering och utse vinnare av miljöpriset. Den lagliga grunden för behandlingen är att uppfylla ett nödvändigt allmänt intresse enligt kommunfullmäktiges beslut; att dela ut ett miljöpris för berömvärde insatser för miljö och hållbar utveckling. Personuppgifter sparas till en vinnare har utsetts och eventuell prisceremoni har genomförts. Därefter gallras uppgifterna enligt gällande dokumenthanteringsplan. Personuppgifter kan komma att delas med annan nämnd. Vinnarens namn kommer att publiceras på kommunens externa webbplats. Personuppgifter kan eventuellt delas med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel enligt offentlighetsprincipen. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES. Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen, eller vill komma i kontakt med oss av någon annan anledning, kontakta kommunen via ksdiarium@umea.se. Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Beroende på den lagliga grunden för behandlingen kan du också ha rätt att begära överföring, invända mot behandlingen eller begära radering. För att göra något av detta kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via mejl; dataskyddsombud@umea.se, eller via brev; Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå. Du kan läsa mer om dina rättigheter och mer om vad rätten att invända mot behandlingen innebär på www.umea.se/gdpr. Lämna eventuella klagomål på behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Tidigare vinnare

2019 Fritidsbanken
2018 REKO-ring Umeå
2017 Cykelstaden Umeå
2016 Kemisten bostadsrättsförening
2015 Polarbröd
2014 Komatsu Forest
2013 Hållbara Ålidhem
2012 Riksbyggen
2010 GE Healthcare
2009 Umeva
2008 Umeå Folkets hus
2007 Dragonskolan
2006 Volvo Lastvagnar
2005 Norrmejerier
2004 Umeå Bilfrakt
2003 Inger Molin
2002 Esam AB
2001 Torsten Modig, Per Carstedt

Sidan publicerades