en glad kvinna skakar hand med en man.

ClimateView blev 2022 års mottagare av Umeå kommuns miljöpris. Fullmäktiges ordförande, Marie-Louise Rönnmark (S) överräckte priset till grundaren Tomer Shalit.

Umeå kommuns miljöpris

Med miljöpriset vill Umeå kommun uppmärksamma det viktiga arbete som människor i Umeå gör för miljö och hållbar utveckling. Årets pristagare tillkännages vid kommunfullmäktiges sammanträde 18 december.

Vem tycker du ska få miljöpriset 2023?

Föreslå kandidater till Umeå kommuns miljöpris 2023. Priset kan gå till ett företag, en institution, en skola, en organisation eller enskild person som har gjort en berömvärd insats för miljö eller hållbar utveckling. Förutom äran belönas pristagaren med 10 000 kronor.

En jury bedömer de inkomna förslagen. Vem som vinner meddelas av kommun­fullmäktige. Juryns bedömning kan inte överklagas.

Så nominerar du

Fyll i uppgifter om dig själv och den du nominerar samt en motivering till nomineringen senast onsdag 6 december 2023.

Dina kontaktuppgifterKontaktuppgifter till företaget, institutionen, skolan, organisationen eller personen du vill nominera:

Behandling av personuppgifter
Kommunstyrelsen i Umeå kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Syftet med behandlingen är att hantera din nominering och utse vinnare av miljöpriset. Den lagliga grunden för behandlingen är att uppfylla ett nödvändigt allmänt intresse enligt kommunfullmäktiges beslut; att dela ut ett miljöpris för berömvärde insatser för miljö och hållbar utveckling. Personuppgifter sparas till en vinnare har utsetts och eventuell prisceremoni har genomförts. Därefter gallras uppgifterna enligt gällande dokumenthanteringsplan. Personuppgifter kan komma att delas med annan nämnd. Vinnarens namn kommer att publiceras på kommunens externa webbplats. Personuppgifter kan eventuellt delas med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel enligt offentlighetsprincipen. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES. Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen, eller vill komma i kontakt med oss av någon annan anledning, kontakta kommunen via ksdiarium@umea.se. Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Beroende på den lagliga grunden för behandlingen kan du också ha rätt att begära överföring, invända mot behandlingen eller begära radering. För att göra något av detta kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via mejl; dataskyddsombud@umea.se, eller via brev; Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå. Du kan läsa mer om dina rättigheter och mer om vad rätten att invända mot behandlingen innebär på www.umea.se/gdpr. Lämna eventuella klagomål på behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Miljöpriset 2022 till Climate View

Umeå kommuns miljöpris 2022 gick till ClimateView som byggt ClimateOS, en digital plattform som bland annat används av Sveriges klimatpolitiska råd och Umeå kommun. Plattformen är skapad för att stödja och åskådliggöra planeringen och finansieringen av klimatåtgärderna i en stad eller ett helt land.

Tillsammans med kollegorna har grundaren Tomer Shalit byggt ett digitalt klimatverktyg som beräknar och åskådliggör städers och länders klimatpåverkan – och visar vad vi kan göra åt dem.

– Det är jätteroligt! Det är sällan man blir profet i sin egen hemstad, säger Holmsundsbon Tomer Shalit, vars verktyg ClimateOS nu används i både Tyskland, Sverige, England och USA.

– Det känns väldigt bra att få dela ut det här priset till en innovation som verkligen gör nytta för miljön. Den kunde inte komma mer rätt i tiden. Det som tidigare tog ett halvt år att beräkna tar nu endast någon dag. Företaget har vuxit kraftigt och har nu cirka 60 medarbetare i flera olika länder vilket är mycket imponerande, säger Marie-Louise Rönnmark (S), kommunfullmäktiges ordförande.

Prismotivering

”I en omvärld som måste ställa om för att möta och stävja klimatförändringar är visuella redskap a och o. Redskap för att kunna uppskatta och beräkna vår klimatpåverkan, för att se om våra åtgärder ger effekt - och att åskådliggöra allt detta på - det är sannerligen en innovation i tiden. Årets Miljöpris går till Tomer Shalit och ClimateView.”

Besök ClimateView webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem kan få Umeå kommuns miljöpris?

Umeå kommuns miljöpris kan gå till ett företag, en institution, en skola, en organisation eller en enskild person som har gjort en berömvärd insats för miljön eller för hållbar utveckling. Insatsen kan sträcka sig över en längre period än det senaste året.

Miljöpriset är ett sätt att uppmärksamma det viktiga arbetet som görs för miljö och hållbar utveckling. Miljöpriset har nu delats ut nitton gånger sedan 2001.

Tidigare vinnare

2022 ClimateView
2021 Förskolan Gitarren
2020 priset delades inte ut
2019 Fritidsbanken
2018 REKO-ring Umeå
2017 Cykelstaden Umeå
2016 Kemisten bostadsrättsförening
2015 Polarbröd
2014 Komatsu Forest
2013 Hållbara Ålidhem
2012 Riksbyggen
2010 GE Healthcare
2009 Umeva
2008 Umeå Folkets hus
2007 Dragonskolan
2006 Volvo Lastvagnar
2005 Norrmejerier
2004 Umeå Bilfrakt
2003 Inger Molin
2002 Esam AB
2001 Torsten Modig, Per Carstedt

Sidan publicerades www.umea.se/miljopris