Utbildning

Grundutbildning

En gång per år bjuds alla gode män och förvaltare in till en gemensam föreläsning. Föreläsningen sker oftast i februari eller mars månad. Är du god man och ännu inte gått någon grundutbildning får du gärna kontakta överförmyndarenheten och anmäla ditt intresse. Särskild inbjudan kommer att skickats ut.

Föreläsning

Överförmyndarenheten är med i en samverkansgrupp tillsammans med Frivården Umeå, Patientnämnden, socialtjänstens resursenheten och Umeå frivilliga samhällsarbetare. Samverkansgruppen arrangerar årligen en temakväll eller föreläsning dit alla gode män och förvaltare är inbjudna.

Utbildning i årsräkning

Nya gode män och förvaltare bjuds under sitt första år in till en kurs i hur man gör en årsräkning. Här får du tips och råd inför det kommande årsräkningsarbetet. Utbildningen hålls flera gånger per år.

Webbutbildning Rätt att delta

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, har tagit fram en webbutbildning som riktar sig till gode män och förvaltare. Utbildningen innehåller bland annat information om uppdraget och tips på hur du kan göra huvudmannen delaktig utifrån sina förutsättningar. Huvudmän, ställföreträdare och experter delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Rätt att delta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbutbildning Bli ett stöd för dem med ekonomiska problem

Kronofogden erbjuder en webbutbildning till dig som möter människor med ekonomiska problem eller skulder. Här får du också konkreta tips och praktiska verktyg.

Bli ett stöd för dem med ekonomiska problem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades