Om Din kommunala hemtjänst

Din kommunala hemtjänst är störst ur flera perspektiv. Vi tar inte bara hand om majoriteten av våra kommuninvånare som har behov av våra dagliga tjänster, vi är också verksamma i hela Umeå kommun. Något vi kan vara eftersom vi har störst personalstyrka av alla utförare.

Vi ställer höga krav på den kontinuerliga kompetensutvecklingen, vilket gör att vi bland annat har spetskompetens inom demenssjukdomar och kosthållning.

Utöver vår egen breda uppsättning av kompetenta vårdbiträden och undersköterskor har vi också bra samarbete med Frivilligcentralen samt Hälso- och sjukvård i hemmet. Dessa samarbeten innebär nära dialog med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Vi hjälper till med mer

Förutom att erbjuda tillsyn, personlig omvårdnad, städ- och tvättjänst, inköp av livsmedel sätter vi också ett stort värde i att vara en social och trygg punkt. Det sociala umgänget är en minst lika viktig nyckel till ökad livskvalitet som de praktiska tjänster vi utför och därför av hög prioritet för Din kommunala hemtjänst.

Som ett led i denna värdering ser vi även till att inkludera finsktalande kommuninvånare genom att tillhandahålla finskspråkig personal.

Kontakt

Hemtjänstgrupper

Backen och Backen byar: 090-16 50 79070-331 08 61, 070-269 02 33

Berghem: 090-16 43 93, 070-567 09 38

Bullmark och Botsmark: 070-330 76 43, 070-572 86 39

Centrum/City: 090-16 50 96, 070-567 10 53

Dragonen/Hemgården: 070-341 75 55

Ersboda och Finska hemtjänsten: 090-16 46 27070-567 13 15

Grubbe och Västerslätt: 090-16 21 31070-283 67 06

Holmsund: 070-618 19 61

Hörnefors: 070-346 66 64

Mariehem: 090-16 19 44, 070-567 02 39

Nattpatrull: 090-16 43 79, 070-695 26 05

Obbola: 070-618 19 64

Parkgatan: 090-16 18 68, 070-688 84 97

Sandahöjd: 090-16 19 30, 070-567 12 83

Sävar och Täfteå: 090-16 40 98, 070-573 61 58, 070-344 40 29

Tavelsjö: 090-16 30 73, 070-326 72 29

Teg + byar: 070-633 04 92, 090-16 51 82, 070-290 38 37

Västra centrum: 090-16 21 92, 070-699 10 36 

Öbacka och Ålidhem: 090-16 19 42, 070-699 44 29

Kontakt enhetschefer

Chefer inom Din kommunala hemtjänst


Centrum, Grubbe, Berghem, Haga

Grubbe/Västerslätt: 090-16 18 64

Västra Centrum/Hemgården: 090-16 21 92

Parkgatan/centrum: 090-16 19 46

Berghem/Haga Norra: 090-16 43 23


Mariehem, Sandahöjd, Ersboda

Mariehem/Sandahöjd: 090-16 21 61

Ersboda: 090-16 43 94


Öbacka, Ålidhem, Umedalen, Teg

Öbacka/Ålidhem: 090-16 18 60

Umedalen/västra byar: 090-16 50 62

Teg/östra byar: 090-16 51 13


Holmsund, Tavelsjö, Sävar, Hörnefors

Holmsund: 090-16 31 11

Tavelsjö: 090-16 43 66

Sävar: 090-16 40 85

Hörnefors: 090-16 54 70


Nattpatrull och larm

Nattpatrull syd och larm: 090-16 57 74

Nattpatrull nord: 090-16 35 77

Kontakt

Boendestöd

 

Malin Björkman

verksamhetschef

090-16 45 57

malin.bjorkman.2@umea.se


Marie Thomas

biträdande verksamhetschef

090-16 36 14

marie.thomas@umea.se

 

Boendestöd

Skolgatan 31

901 84 Umeå

Kontakt

Magnus Börlin

verksamhetschef

090-16

magnus.borlin@umea.se


Din kommunala hemtjänst

Skolgatan 31

901 84 Umeå

Sidan publicerades