Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Beviljade landsbygdsprojekt

Sedan 2018 har närmare 100 projekt beviljats Umeå kommuns landsbygdsstöd, Stöd till lokalt ledd utveckling (LLU). Nedan kan du läsa om och inspireras av ett axplock av dessa.

Längst ner på sidan kan du ta del av årsrapporter för landsbygdsstödet, där samtliga projekt som beviljats stöd finns sammanfattade.

Förening: Sävar-Holmön församling

Projektnamn: Gemensam grillplats Täfteå

Beviljat stöd: 29 750 kr

Projektbeskrivning: Syftet med projektet var att skapa en gemensam grillplats i Täfteå. Denna ska fungera som en generationsöverbryggande och hälsofrämjande mötesplats för alla. Grillplatsen färdigställdes 2021 i samverkan med lokala föreningar och är nu tillgänglig året runt.

 

grillplats

Förening: Holmöns Hembygdsförening

Projektnamn: Fotoutställning: Höstvinter till vårvinter på Holmöarna - om renskötsel på en ö en mil ut i havet.

Beviljat stöd: 20 500 kr

Projektbeskrivning: Syftet med utställningen var att belysa hur det är att bedriva renskötsel idag men också vad som utmärker Holmöarna i sammanhanget och varför det är värt ansträngningen att frakta hundratals renar via färja till en plats en mil ut i havet. Utställningen invigdes med en vernissage och enskilda visningar/guidningar erbjöds. Utställningen var gratis och öppen för allmänheten sommaren 2022.

 

fotoutställning

Förening: Bjenbergs bygdegårdsförening

Projektnamn: Hälsa, säkerhet och gemenskap i Bjenberg

Beviljat stöd: 35 000 kr

Projektbeskrivning: Syftet med projektet var att stärka tryggheten, hälsan och gemenskapen i Bjenberg. I projektet köptes hjärtstartare in till byns bygdegård och utbildning i HLR och krisberedskap ordnades för boende. Utöver det har bygdegården stärkts som mötesplats med hjälp av en ny grillplats, lekställning och pizzaugn. Projektet färdigställdes 2022.

 

hjärtstartare bjenberg

Förening: Stöcke IF

Projektnamn: Upplevelsekarta Stöckebygden

Beviljat stöd: 35 000 kr

Projektbeskrivning: Syftet med projektet var att ta fram en karta med målet att synliggöra besöksmål och upplevelsemöjligheter i Stöckebygden. Med hjälp av kartan ville föreningen inbjuda till rörelse med ett tydligt folkhälso- och miljöperspektiv. Boende och verksamma i bygden fick hjälpa till att tipsa om vilka besöksmål som skulle lyftas fram. Kartan togs både fram i en tryckt version och en digital som alla kan använda. Läs mer och kika på kartan här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Upplevelsekarta

Mer information

Vill du läsa om fler projekt som genomförts med hjälp av landsbygdsstödet? I årsrapporterna nedan kan du läsa om samtliga projekt som beviljats stöd åren 2022 och 2021.

Årsrapport 2023 - Stöd till lokalt ledd utveckling , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Årsrapport 2022 - Stöd till lokalt ledd utveckling , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Årsrapport 2021 - Stöd till lokalt ledd utveckling , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Sidan publicerades www.umea.se/projektbanklandsbygd