Belysning

Belysningen vid våra gator och gång- och cykelbanor ökar säkerheten för trafikanterna. Den bidrar också till ordning och säkerhet på allmänna platser och ger trevligare miljöer. Kommunen prioriterar arbetet att minska lampornas energi­användning och att öka trygghetskänslan genom belysning.

Umeå kommun ansvarar för cirka 28 300 belysningsarmaturer. Trafikverket ansvarar för belysningsstolpar längs större allmänna vägar, till exempel E4 och E12.

Åtgärder för att spara energi

Under sommaren, vecka 20–30, släcker vi gatubelysningen för att spara energi och sänka kostnader. Detta medför en minskning av energiförbrukningen med cirka 300 000 kilowattimmar, och därmed en besparing på cirka 300 000 kronor per år. Belysningen kan komma att tändas undre kortare perioder vid regnigt och mulet väder. Det påverkar endast marginellt energibesparingen men kommer att främja tillgänglighet, jämställdhet och säkerhet.

Ett fortlöpande arbete som pågår är att byta ut armaturer med högtrycksnatrium- och metallhalogenlampor till LED-armaturer. Vinsterna med bytet är att minska drift- och underhållskostnader samtidigt som vi sparar energi. LED-armaturerna ger mera ljus med mindre tillförd energi. För närvarande byts cirka tusen armaturer per år.

Byte av trasiga lampor

Vi tar gärna emot felanmälningar. Enstaka inrapporterade mörka ljuskällor byts inom cirka en månad. Gruppfel, (mörk gata), vandalisering eller mörk vägkorsning åtgärdas snabbare. Fel som kan utgöra fara för liv eller egendom åtgärdas akut.

Var noga med att ange adressen för den trasiga lampan.

Belysningen kontrolleras två gånger per år. Belysningen kan vara tänd under dagtid i samband med kontrollen.

Lämna synpunkter eller gör din felanmälan via app eller webbformulär

Mer information

Sidan publicerades www.umea.se/belysning