blomlåda, blommor, gata, bil

Blomlådor – en trygghetsåtgärd

Blomlådor på gatan sommartid är ett kortsiktigt men effektivt sätt att ge bilister signaler om att sänka hastigheten.

Eftersom olyckor mellan oskyddade trafikanter och motorfordon är ovanliga på lokalgator samt att hastigheter och fordonsflöden vanligtvis är låga, är blomlådor i första hand en trygghetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd. Många föräldrar upplever dock sin bostadsgata som otrygg. Därför kan Umeå kommun tillåta blomlådor på vissa gator.

Gatan fortsatt framkomlig

Blomlådor placeras så att hastigheten sänks, samtidigt som gatan ska vara fortsatt framkomlig för exempelvis sopbilar samt drift- och underhållsfordon. Blomlådor är inte en åtgärd för att barnen ska kunna leka på gatan.

Information till dig som vill ansvara för blomlådor

Här kan du läsa om vad som gäller om du ska ansöka om en blomlåda.

Ansök

Ansökningstiden för blomlådor är årligen mellan 1 april och 1 maj.

Sidan publicerades www.umea.se/blomlador