Vägarbete på kommunal mark

Offentlig plats används till anläggningar som är till nytta för kommunens invånare. Det kan vara gator eller parker, men även ledningar av olika slag.

Såväl gator som ledningar är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Trafiken ska flyta utan störningar liksom den tekniska försörjningen genom kablar och ledningar. Ibland leder kraven från olika intressenter till konflikter. För detta ändamål behövs bestämmelser för grävning i offentlig plats. Som markförvaltare kan Umeå kommun, Gator och parker erbjuda allmänheten väl fungerande stadsrum med gator, torg och parker för skilda användargrupper.

Pågående och planerade trafikpåverkande åtgärder

Vill du se vilka platser där det pågår vägarbeten, evenemang eller andra aktiviteter kan du titta i kartan för beviljade ärenden i Umeå kommun.

Karta för pågående och planerade trafikpåverkande åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd

För att få tillstånd att gräva i allmän platsmark måste det alltid finnas ett avtal för rätten att förlägga och bibehålla anläggning i offentlig plats. Beträffande allmän väg regleras tillståndsfrågorna i väglagen och avtal erfordras inte. Ledningsrätt kan i övrig offentlig plats också ersätta avtal. Därutöver ska den som avser att utföra grävningsarbete i offentlig plats söka tillstånd till grävningen av Umeå kommun, Gator och parker.

Sidan publicerades www.umea.se/gravningstillstand