Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Undersökningen av resvanor är vår största undersökning någonsin. Tack till alla som deltagit!

Hur reser du?

I resvaneundersökningen mäter vi hur och när människor i Umeå reser. Det gör vi av två anledningar: Dels för att följa upp hur det går med vårt mål att få fler att resa hållbart, dels ger det ett bra underlag för planering av olika insatser som påverkar hur vi reser. Det kan till exempel vara vilka gator och cykelvägar som ska prioriteras för snöröjning. Ju fler som deltar i undersökningen desto bättre resultat!

Rätta dina resor senast 26 oktober

Resvaneundersökningen är nu avslutad men du som deltagit kan rätta din resor fram till och med onsdag 26 oktober. Vi tackar de 2293 personer som bidrog med sin data! Nu påbörjas analysen av datan, rapporten med resultatet från undersökningen kommer att publiceras under januari.

Frågor och svar

Det är en undersökning där vi mäter hur och när människor i Umeå reser. Det gör vi av två anledningar. Dels för att följa upp hur det går med vårt mål att få fler att resa hållbart. Dels ger det ett jättebra underlag för planering av olika insatser som påverkar hur vi reser. Undersökningen kan hjälpa oss förstå var en insats kan få störst effekt, eller var det rentav saknas insatser. Till exempel visade ett test vi gjorde med appen 2018 att vissa sträckor som många cyklade inte var prioriterade för snöröjning.

Du deltar genom att ladda ner en app på din telefon. När appen startar första gången ställs några frågor om dig och ditt hushåll – det gör vi för att förstå hur olika grupper använder trans­portsystemet. Sedan mäter appen hur du rör dig under dagen.

I slutet av dagen öppnar du appen för att kontrollera att dina resor är rätt registrerade. Hittar du några fel kan du justera dem. För att dina resor ska komma med i undersökningen ska du klicka i att dagen är korrekt. Du som deltar ska registrera minst sju dagar, men gärna fler.

Ladda ner appen

  1. Ladda ner appen TravelVu från GooglePlay eller App Store. Du kan också använda
    dig av QR-koden för att ladda ner appen.
  2. Öppna appen och ange undersökning Umeå Resvanor 2022.
  3. Besvara bakgrundsfrågorna om dig själv och uppge ditt unika ID som du fått med inbjudan. Har du inte fått någon inbjudan fyller du inte i någon ID-kod.

Kontrollera och rätta dina resor

TravelVu gör kvalificerade gissningar om dina resor. Det är viktigt att du som vet hur du har rest kontrollerar appen, bekräftar att resorna är rätt och ändrar det som eventuellt är fel. Endast dagar som du markerat att de stämmer ingår i datainsamlingen.

  1. Aktivitet: Har TravelVu angett rätt aktivitet? Om du behöver ändra, tryck på aktiviteten och ange rätt val. Nästa gång du är på samma ställe kommer TravelVu ihåg vad du gjorde sist och föreslår det.
  2. Resor: Kolla om resorna är beskrivna på rätt sätt. Om inte, ändra enkelt färdmedel, tid och sträcka.
  3. Stämmer dagen? När beskrivningen av resdagen är rätt markerar du att den stämmer — klart!
  4. Frågor: För att förstå hur olika grupper reser och attityder när det gäller trafik får du några korta frågor att svara på. Svara enkelt direkt i appen.

Vill du ha hjälp att komma igång går det utmärkt att ringa till Josefina, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan. Du kan också få hjälp på Seniortorget på Renmarkstorget i stan. Vi förstår att alla inte är bekväma med appar, men företaget vi har upphandlat har verkligen ansträngt sig för att göra appen så enkel som möjligt, så var inte rädd för att prova och hör av dig om du kör fast.

Undersökningen genomförs av ett företag med lång erfarenhet av att samla in uppgifter om människors resvanor. All data behandlas konfidentiellt i enlighet med gällande lagstiftning. Umeå kommun kommer att få tillgång till data, men begränsad på så vis att det inte ska vara möjligt att lista ut vem som har deltagit i undersökningen. Till exempel när vi tittar på en karta över var i Umeå resorna sker. Då klipps den första och sista biten av resan bort så att vi inte kan se exakt var deltagarna bor.

Vi behandlar dina data under sekretess och kommer endast att presentera materi­alet på övergripande nivå där det inte är möjligt att urskilja enskilda individers resmönster. När perioden för undersökningen är slut spårar inte appen några resor.

Sidan publicerades www.umea.se/resvanor