Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som syftar till att främja elevers möjlighet till att fördjupa sig och utveckla sitt eget skapande, i mötet med professionella kulturaktörer inom olika konstformer.

Kulturaktörer kan sälja sitt utbud till Umeå kommun inom ramen för Skapande skola. Först och främst måste ert utbud uppfylla Kulturrådets krav.

Kulturrådets krav för Skapande skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förslag på Skapande skola-aktivitet

Du som är professionell kulturaktör kan skicka in en idé på ett projekt som du önskar erbjuda till klasser i grundskolan och den anpassade grundskolan i Umeå kommun. Under rubriken Skicka in din idé, hittar du hur du går till väga för att lämna in ditt förslag på en Skapande skola-aktivitet.

Eget projekt

Som extern kulturaktör kan du i samråd med rektorer, lärare och annan skolpersonal inom den kommunala grundskolan, utforma ett förslag på eget projekt inför nästkommande läsår. Målgruppen för kulturaktiviteter inom ramen för Skapande skola är samtliga årskurser i grundskolan (F–9), samt den anpassade grundskolan. Egna projekt finns till för att främja en idé som har efterfrågats av eleverna i en skolklass.

Skicka in din idé

Under perioden augusti-december skickar kulturaktören in ett förslag på Skapande skola-aktivitet eller eget projekt genom att fylla i ett formulär. Underlaget når verksamhetssamordnare på Kulturskolan. Du som kulturaktör kommer ej att få ett svar förrän tidigast i maj kommande år. Enbart aktörer med förslag som planeras att genomföras kommer att kontaktas.

Så fungerar Skapande skola i Umeå kommun

I Umeå kommun ansvarar Kulturskolan över samordnarrollen för Skapande skola-bidraget. Inför ansökan skickas en elevenkät ut, där alla elever i kommunens grundskolor, har möjlighet att önska vilken konstform de önskar möta kommande läsår. Enkätsvaren ligger till grund för vilka aktörer som kommer anlitas för uppdraget.

Efter besked från Kulturrådet fördelas beviljade pengar av samordnare och referensgruppen, som består av rektorer från olika grundskolor i Umeå. De kulturaktörer vars projekt ryms i budget och utifrån elevernas önskemål, kontaktas av samordnare från Kulturskolan.

Vid fördelning av kulturaktiviteter prioriteras egna projekt högt, likväl satsningar som är riktade mot målgrupperna: Förskoleklass, årskurs 2, årskurs 5, årskurs 8, årskurs 9 samt den anpassade grundskolan. .

Jobbar du inom den kommunala skolan?

Besök Skapande skola på intranätet Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades www.umea.se/skapandeskola