Kulturaktivitet – Skapande Skola

Det här formuläret är för dig som är kulturaktör och önskar presentera din projektidé av en kulturaktivitet som kan erbjudas till klasser i Umeå kommuns grundskolor samt den anpassade grundskolan, inom ramen för Skapande Skola.

Formuläret tar cirka 10 minuter att fylla i och informationen skickas till verksamhetssamordnare på Kulturskolan i Umeå. Enbart aktörer med projekt som planeras att genomföras kommer att kontaktas tidigast i maj.

Har du frågor?

Kontakt Patrik Ågren, patrik.agren@umea.se, 070-301 59 53

Sidan publicerades