Rättigheter och samhällsnytta

Inom området verksamhetsstöden: Social och förebyggande verksamhet och Verksamhet för rättighetsfrågor. Här ingår även utvecklingsstödet Rättigheter och samhällsnytta.

Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar 2021 (hela regelverket) Obs! Regelverket består av en pdf som ännu inte är tillgänglighetsanpassad. Du hittar länkar till samtliga stöd och dess regler nedan.