Rättigheter och samhällsnytta

Inom området verksamhetsstöden: Social och förebyggande verksamhet och Verksamhet för rättighetsfrågor. Här ingår även utvecklingsstödet Rättigheter och samhällsnytta.

Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar 2021 (hela regelverket). Regelverket är en pdf-fil som ännu inte är tillgänglighetsanpassad. Du hittar länkar till samtliga stöd och regler för dem på sidan.