Ansökningstider

  • Handläggningstiden är 4 veckor, så skicka in din ansökan i god tid innan projektstart.
  • Under perioden 21 juni till 8 augusti hanteras inga ansökningar.

Ansökningstider 2022

Nedanstående tider gäller för 2022.

Löpande ansökan

Kulturpott nationella minoriteter

Stöd till lokalt ledd utveckling på Umeås landsbygd (LLU)

Januari

Stöd till anläggningar drift och investering, verksamhetsstöd (31 januari)

Folkhälsa och anläggningar, utvecklingsstöd (15 januari)

Rättigheter och samhällsnytta, utvecklingsstöd (15 januari)

Kulturverksamhet och arrangemang, utvecklingsstöd (15 januari)

Lovsatsning, sportlov (15 januari)

Umeå 400 år, tillfälligt utvecklingsstöd (15 januari)

Februari

Aktivitetsstöd ungdom, aktivitetsstöd (25 februari och gäller för aktiviteter under höstterminen 2021)

Stöd till lokalhyra, verksamhetsstöd (25 februari och gäller för lokalkostnad under höstterminen 2021)

Mars

Folkhälsa och anläggningar, utvecklingsstöd (15 mars)

Rättigheter och samhällsnytta, utvecklingsstöd (15 mars)

Kulturverksamhet och arrangemang, utvecklingsstöd (15 mars)

Lovsatsning, påsklov (15 mars)

Umeå 400 år, tillfälligt utvecklingsstöd (15 mars)

Maj

Folkhälsa och anläggningar, utvecklingsstöd (15 maj)

Rättigheter och samhällsnytta, utvecklingsstöd (15 maj)

Kulturverksamhet och arrangemang, utvecklingsstöd (15 maj)

Lovsatsning, sommarlov (15 maj)

Umeå 400 år, tillfälligt utvecklingsstöd (15 maj)

Augusti

Aktivitetsstöd ungdom, aktivitetsstöd (25 augusti och gäller för aktiviteter under vårterminen 2022)

Stöd till lokalhyra, verksamhetsstöd (25 augusti och gäller för lokalkostnad under vårterminen 2022)

September

Kulturverksamhet, verksamhetsstöd (15 september)

Festivaler och kulturarrangemang, verksamhetsstöd (15 september)

Folkhälsa och anläggningar, utvecklingsstöd (15 september)

Rättigheter och samhällsnytta, utvecklingsstöd (15 september)

Kulturverksamhet och arrangemang, utvecklingsstöd (15 september)

Lovsatsningen, höstlov (15 september)

Utveckling med bygdemedel (söks via Länsstyrelsen), (30 september)

Oktober

Fritidsverksamhet för prioriterade grupper, verksamhetsstöd, (31 oktober)

Verksamhet för rättighetsfrågor, verksamhetsstöd (31 oktober)

Social och förebyggande verksamhet, verksamhetsstöd (31 oktober)

November

Folkhälsa och anläggningar, utvecklingsstöd (15 november)

Rättigheter och samhällsnytta, utvecklingsstöd (15 november)

Kulturverksamhet och arrangemang, utvecklingsstöd (15 november)

Lovsatsningen, jullov (15 november)

 

Redovisningsformulär (för stöd som inte sökts i det nya bokning- och bidragssystemet)

Inkluderingsstöd (utgått, endast redovisning)
Redovisning, inkluderingsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektstöd folkhälsa, mångfald, ungdom (utgått, endast redovisning)
Redovisning, projektbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektstöd tillfälligt kulturarrangemang (utgått, endast redovisning)
Redovisning, tillfälligt kulturarrangemang Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingsstöd, lovsatsning, miljöskjuts och LLU som sökts via e-tjänsteplattformen (endast redovisning)
Redovisning, utvecklingsstöd till förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Sidan publicerades