Ansökningstider

  • Handläggningstiden är 4 veckor, så skicka in din ansökan i god tid innan projektstart.
  • Under perioden 21 juni till 8 augusti hanteras inga ansökningar.

Ansökningstider 2021

Nedanstående tider gäller för 2021, merparten av stöden är enligt de nya bidragsreglerna.

Löpande ansökan

Kulturpott nationella minoriteter

Stöd till lokalt ledd utveckling på Umeås landsbygd (LLU)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inkluderingsstöd (utgått, endast redovisning)
Redovisning, inkluderingsstödlänk till annan webbplats

Internationellt ungdomsutbyte (utgått, endast redovisning)
Redovisning, internationellt ungdomsutbytelänk till annan webbplats

Projektstöd folkhälsa, mångfald, ungdom (utgått, endast redovisning)
Redovisning, projektbidraglänk till annan webbplats

Projektstöd tillfälligt kulturarrangemang (utgått, endast redovisning)
Redovisning, tillfälligt kulturarrangemanglänk till annan webbplats

Utvecklingsstöd, Miljöskjuts och LLU som sökts via e-tjänsteplattformen (endast redovisning)
Redovisning, utvecklingsstöd till föreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd till anläggningar, investeringlänk till annan webbplats

Tillfällig ansökan

Lovsatsningen, höstlov (15 september)

Seniorsatsningen (15 september)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lovsatsningen, jullov (15 november)

Umeå 400 årlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Idrott, fritid och folkhälsa

Aktivitetsstöd ungdom, aktivitetsstöd (första gången enligt nya reglerna 25 augusti)

Fritidsverksamhet för prioriterade grupper, verksamhetsstöd, (31 oktober)

Folkhälsa och anläggningar, utvecklingsstöd (31 januari, 15 mars, 15 maj, 15 september, 15 november)

Lokaler och anläggningar

Stöd till lokalhyra, verksamhetsstöd (25 februari 2021 för första gången enligt nya reglerna och gäller för lokalkostnad under 2020, 25 augusti och gäller för lokalkostnad under vårterminen 2021)

Stöd till anläggningar drift och investering, verksamhetsstöd (31 januari)

Utveckling med bygdemedel (söks via Länsstyrelsen), 31 januarilänk till annan webbplats

Rättigheter och samhällsnytta

Verksamhet för rättighetsfrågor, verksamhetsstöd (31 oktober)

Rättigheter och samhällsnytta, utvecklingsstöd (31 januari, 15 mars, 15 maj, 15 september, 15 november)

Kulturverksamhet och arrangemang

Kulturverksamhet, verksamhetsstöd (15 september)

Festivaler och kulturarrangemang, verksamhetsstöd (15 september)

Kulturverksamhet och arrangemang, utvecklingsstöd (31 januari, 15 mars, 15 maj, 15 september, 15 november)

Sidan publicerades