Ansökningstider

Handläggningstiden är upp till fyra veckor, så skicka in din ansökan i god tid innan projektstart.

Under perioden 29 juni till 7 augusti hanteras inga ansökningar.

Ansökningstider 2023

Nedanstående tider gäller för 2023.

Löpande ansökan

Kulturpott nationella minoriteter

Maj

Folkhälsa och anläggningar, utvecklingsstöd (15 maj)

Rättigheter och samhällsnytta, utvecklingsstöd (15 maj)

Kulturverksamhet och arrangemang, utvecklingsstöd (15 maj)

Lovsatsning, sommarlov (15 maj)

Augusti

Folkhälsa och anläggningar, utvecklingsstöd (15 augusti)

Rättigheter och samhällsnytta, utvecklingsstöd (15 augusti)

Kulturverksamhet och arrangemang, utvecklingsstöd (15 augusti)

Aktivitetsstöd ungdom, aktivitetsstöd (25 augusti och gäller för aktiviteter under vårterminen 2023)

September

Kulturverksamhet, verksamhetsstöd (15 september)

Festivaler och kulturarrangemang, verksamhetsstöd (15 september)

Folkhälsa och anläggningar, utvecklingsstöd (15 september)

Rättigheter och samhällsnytta, utvecklingsstöd (15 september)

Kulturverksamhet och arrangemang, utvecklingsstöd (15 september)

Lovsatsningen, höstlov (15 september)

Stöd till lokalhyra, verksamhetsstöd (30 september och gäller för lokalkostnad under vårterminen 2023)

Utveckling med bygdemedel (söks via Länsstyrelsen), (30 september)

Oktober

Fritidsverksamhet för prioriterade grupper, verksamhetsstöd (31 oktober)

Verksamhet för rättighetsfrågor, verksamhetsstöd (31 oktober)

Social och förebyggande verksamhet, verksamhetsstöd (31 oktober)

November

Folkhälsa och anläggningar, utvecklingsstöd (15 november)

Rättigheter och samhällsnytta, utvecklingsstöd (15 november)

Kulturverksamhet och arrangemang, utvecklingsstöd (15 november)

Lovsatsningen, jullov (15 november)


Ansökningstider 2024

Nedanstående tider gäller för 2024.

Löpande ansökan

Kulturpott nationella minoriteter

Januari

Folkhälsa och anläggningar, utvecklingsstöd (15 januari)

Rättigheter och samhällsnytta, utvecklingsstöd (15 januari)

Kulturverksamhet och arrangemang, utvecklingsstöd (15 januari)

Lovsatsning, sportlov (15 januari)

Stöd till anläggningar drift, verksamhetsstöd (31 januari)

Stöd till anläggningar investering, verksamhetsstöd (31 januari)

Februari

Aktivitetsstöd ungdom, aktivitetsstöd (25 februari och gäller för aktiviteter under höstterminen 2023)

Mars

Folkhälsa och anläggningar, utvecklingsstöd (15 mars)

Rättigheter och samhällsnytta, utvecklingsstöd (15 mars)

Kulturverksamhet och arrangemang, utvecklingsstöd (15 mars)

Miljöskjutsen (15 mars)

Lovsatsning, påsklov (15 mars)

Stöd till lokalhyra, verksamhetsstöd (30 mars och gäller för lokalkostnad under höstterminen 2022)

 

Redovisningsformulär (OBS! Gäller endast stöd som inte sökts i nya bokning- och bidragssystemet)

Inkluderingsstöd (utgått, endast redovisning)
Redovisning, inkluderingsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingsstöd, lovsatsning, miljöskjuts och LLU som sökts via e-tjänsteplattformen (endast redovisning)
Redovisning, utvecklingsstöd till förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan publicerades