Ansökningstider

Handläggningstiden är upp till fyra veckor, så skicka in din ansökan i god tid innan projektstart.

Under perioden 30 juni till 6 augusti hanteras inga ansökningar.

Ansökningstider 2024

Nedanstående tider gäller för 2024.

Löpande ansökan

Kulturpott nationella minoriteter

Landsbygdsstöd (Stöd till lokalt ledd utveckling, LLU)

Augusti

Folkhälsa och anläggningar, utvecklingsstöd (15 augusti)

Rättigheter och samhällsnytta, utvecklingsstöd (15 augusti)

Kulturverksamhet och arrangemang, utvecklingsstöd (15 augusti)

Aktivitetsstöd ungdom, aktivitetsstöd (25 augusti och gäller för aktiviteter under vårterminen 2024)

Utveckling med bygdemedel (söks via Länsstyrelsen), (31 augusti)

September

Folkhälsa och anläggningar, utvecklingsstöd (15 september)

Rättigheter och samhällsnytta, utvecklingsstöd (15 september)

Kulturverksamhet och arrangemang, utvecklingsstöd (15 september)

Lovsatsningen, höstlov (15 september)

Festivaler och kulturarrangemang, verksamhetsstöd (15 september)

Kulturverksamhet, verksamhetsstöd (15 september)

Stöd till lokalhyra, verksamhetsstöd (30 september och gäller för lokalkostnad under vårterminen 2024)

Oktober

Fritidsverksamhet för prioriterade grupper, verksamhetsstöd (31 oktober)

Verksamhet för rättighetsfrågor, verksamhetsstöd (31 oktober)

Social och förebyggande verksamhet, verksamhetsstöd (31 oktober)

November

Folkhälsa och anläggningar, utvecklingsstöd (15 november)

Rättigheter och samhällsnytta, utvecklingsstöd (15 november)

Kulturverksamhet och arrangemang, utvecklingsstöd (15 november)

Lovsatsningen, jullov (15 november)

 

Ansökningstider 2025

Nedanstående tider gäller för 2025.

Löpande ansökan

Kulturpott nationella minoriteter

Landsbygdsstöd (Stöd till lokalt ledd utveckling, LLU)

Januari

Folkhälsa och anläggningar, utvecklingsstöd (15 januari)

Rättigheter och samhällsnytta, utvecklingsstöd (15 januari)

Kulturverksamhet och arrangemang, utvecklingsstöd (15 januari)

Lovsatsning, sportlov (15 januari)

Stöd till anläggningar drift, verksamhetsstöd (31 januari)

Stöd till anläggningar investering, verksamhetsstöd (31 januari)

Februari

Aktivitetsstöd ungdom, aktivitetsstöd (25 februari och gäller för aktiviteter under höstterminen 2024)

Mars

Folkhälsa och anläggningar, utvecklingsstöd (15 mars)

Rättigheter och samhällsnytta, utvecklingsstöd (15 mars)

Kulturverksamhet och arrangemang, utvecklingsstöd (15 mars)

Miljöskjutsen (15 mars)

Lovsatsning, påsklov (15 mars)

Stöd till anläggningar drift (samlingslokaler), verksamhetsstöd (31 mars)

Stöd till lokalhyra, verksamhetsstöd (31 mars och gäller för lokalkostnad under höstterminen 2024)

April

Kommunalt stöd till studieförbund, verksamhetsstöd (30 april)

Maj

Folkhälsa och anläggningar, utvecklingsstöd (15 maj)

Rättigheter och samhällsnytta, utvecklingsstöd (15 maj)

Kulturverksamhet och arrangemang, utvecklingsstöd (15 maj)

Lovsatsning, sommarlov (15 maj)

 

Sidan publicerades