Kulturverksamhet och arrangemang

Inom området ingår verksamhetsstöden: Kulturverksamhet och Festivaler och kulturarrangemang. Här ingår även utvecklingsstödet Kulturverksamhet och arrangemang. Här finns även Kulturpotten.