Bristande underhåll av byggnad

Du som ägare av en byggnad har en skyldighet enligt plan- och bygglagen att underhålla byggnaden så att den inte förfaller eller upplevs ovårdad och därmed en olägenhet för omgivningen.

Om du låter bli att underhålla din byggnad kan byggnadsnämnden förelägga dig att gör det och även förena föreläggandet med vite.

Anmälan om olovlighet

Vill du göra en anmälan om du misstänker att något inte stämmer överens med lagstiftningen gör du det via vår e-tjänst.

Sidan publicerades