Taksäkerhet

Byggnadsnämnden har ett tillsynsansvar över att byggnader uppförda före 1 juli 1960 har anordningar för taksäkerhet i skälig utsträckning. Det vill säga det finns retroaktiva krav på dessa byggnader.

Om brister uppdagas på sådana byggnader kan byggnadsnämnden ingripa och förelägga enligt 11 kapitlet plan- och bygglagen.

Anmälan om olovlighet

Vill du göra en anmälan om du misstänker att något inte stämmer överens med lagstiftningen gör du det via vår e-tjänst.

Sidan publicerades