Taksäkerhet

Byggnadsnämnden har ett tillsynsansvar över att byggnader uppförda före 1 juli 1960 har anordningar för taksäkerhet i skälig utsträckning. Det vill säga det finns retroaktiva krav på dessa byggnader.

Om brister uppdagas på sådana byggnader kan byggnadsnämnden ingripa och förelägga enligt 11 kapitlet plan- och bygglagen.

Anmälan om olovlighet

Vill du göra en anmälan om du misstänker att något inte stämmer överens med lagstiftningen gör du det på följande blankett. Mejlar du in blanketten kan du inte vara anonym utan vi registrerar då mejladress och eventeullt namn.

Sidan publicerades