Lekplatser

I bygglagstiftningen och produktsäkerhetslagen finns krav på att lekplatsen är säker vid uppförande, vid ändring och vid användning.

Byggnadsnämnden har tillsyn över lekplatser och kan komma att ingripa och förelägga ifall det finns brister i säkerheten.

Anmälan om olovlighet

Vill du göra en anmälan om du misstänker att något inte stämmer överens med lagstiftningen gör du det på följande blankett. Mejlar du in blanketten kan du inte vara anonym utan vi registrerar då mejladress och eventeullt namn.

Sidan publicerades