Enkelt avhjälpta hinder

Hinder i den bebyggda miljön för personer med funktionshinder ska undanröjas om de är enkla att undanröja. Det gäller inte för alla byggnader utan bara byggnader dit allmänheten har tillträde. Exempelvis receptioner, butiker, restauranger, bio och teater och andra liknande typer av lokaler eller byggnader.

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder

Enkelt avhjälpta hinder är exempelvis

 • Installera dörrautomatik om tung dörr/dörrar
 • Ta bort en mindre nivåskillnad
 • Sätta upp kontrastmarkeringar på glasytor, trappor, ramper och liknande
 • Sätta upp skyltar
 • Fixa bättre belysning
 • Sätta upp ledstänger i trapp eller ramp om sådan saknas
 • Åtgärda ljudmiljö inomhus
 • Åtgärda dålig eller felaktig placering av fastinredning
 • Anordna en parkeringsplats för funktionshindrade (HKP)
 • Förbättra lekplatser
 • Med mera

Detta anses normalt inte vara ett enkelt avhjälpt hinder

 • Installera hiss
 • Bygga om en toalett till en RWC
 • Med mera

Vad innebär det för mig som fastighetsägare?

Du är skyldig att åtgärda eventuellt enkelt avhjälpta hinder, detta gäller även retroaktivt på befintliga byggnader.

Vad händer om jag inte gör detta?

Om byggnadsnämnden upptäcker eller får en anmälan om ett hinder i den bebyggda miljön som anses vara ett enkelt avhjälpt hinder kan byggnadsnämnden förelägga dig som fastighets- eller byggnadsägare att undanröja hindret.

Anmäl hinder

Gör en anmälan via e-tjänst till byggnadsnämnden om du upptäcker något som du anser vara ett enkelt avhjälpt hinder i den bebyggda miljön. Bifoga gärna foton.

Mer information

Sidan publicerades