Hissar och motordrivna lyftanordningar

Hissar och andra motordrivna lyftanordningar ska återkommande besiktas för att säkerställa att de är säkra att använda.

Det är byggnadsägaren som ska se till att besiktningen utförs och att eventuella brister åtgärdas.

Vad händer om du inte besiktar eller om besiktningen ej blir godkänd?

Om hissen eller den motordrivna lyftanordningen inte besiktas inom rätt tid får den automatiskt ett användningsförbud. Bryter man mot användningsförbudet kan byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift.

Byggnadsnämndens tillsyn

Det är byggnadsnämnden som utövar tillsyn över att byggnadsägaren låter besikta hissen eller den motordrivna lyftanordningen.

Om besiktning inte utförs eller brister åtgärdas kan byggnadsnämnden ingripa och förelägga byggnadsägaren att besikta eller åtgärda brister. Föreläggandet kan förenas med vite.

Anmälan om olovlighet

Vill du göra en anmälan om du misstänker att något inte stämmer överens med lagstiftningen gör du det via vår e-tjänst.

Sidan publicerades