Ovårdad tomt

Du som ägare av en tomt eller fastighet har en skyldighet enligt plan- och bygglagen att hålla tomten i sådant skick att den inte blir till en olägenhet för omgivningen. Det gäller oavsett om den är bebyggd eller inte.

Med ovårdad tomt räknas:

  • Inte klippa gräs
  • Inte hålla efter buskar och träd
  • Med mera som kan upplevas som en olägenhet för omgivningen

Du får heller inte förvara fordon, skrot, anordna upplag eller liknande så att tomten upplevs ovårdad eller innebär en olägenhet för omgivningen.

Byggnadsnämnden kan förelägga dig om att städa och röja upp på din tomt om tomten bedöms ovårdad eller om du har otillåtna upplag på tomten. Föreläggandet kan förenas med vite.

Anmälan om olovlighet

Vill du göra en anmälan om du misstänker att något inte stämmer överens med lagstiftningen gör du det via vår e-tjänst.

Sidan publicerades