Olovligt byggande

Olovligt byggande

Om du utför en åtgärd som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan utan att ha sökt eller påbörjar arbetena innan du har fått ett startbesked räknas det som olovligt byggande eller svartbygge.

Har du börjat bygga utan att ha sökt lov eller fått ett startbesked kan det bli aktuellt med ingripanden, förelägganden och byggsanktioner enligt 11 kapitlet plan- och bygglagen.

Flytta in eller ta en byggnad i bruk utan ett slutbesked

Om du flyttar in eller på annat sätt tar en byggnad, del av byggnad eller lokal i bruk utan att byggnadsnämnden har gett slutbesked eller beslutat att berörd del får tas i bruk räknas det som en överträdelse.

Denna överträdelse kan resultera i ingripande, föreläggande och byggsanktioner enligt 11 kapitlet plan- och bygglagen.

Anmälan om olovlighet

Vill du göra en anmälan om du misstänker att något inte stämmer överens med lagstiftningen gör du det via vår e-tjänst.

Sidan publicerades