Foto av Kvarteret Gröngård.

Kvarteret Gröngård ingår i CERBOF-projektet "Energieffektivt byggande i kallt klimat"

Kvarteret Gröngård

Ingår i CERBOF-projektet "Energieffektivt byggande i kallt klimat". Adressen är Sågställarvägen 9, Umeå.

Kvarteret Gröngård är ett område med fyra lika nybyggda lågenergihus. I ett av husen genomför vi mätningar av värme, el och fukt i konstruktionen. Varje byggnad har en bruttoarea på 660 kvadratmeter och en sammanlgad Atemp på 562 kvadratmeter. Det är 6 lägenheter i varje byggnad där 4 stycken är treor och 2 stycken är fyror. I varje lägenhet sitter en display där brukaren kan följa sin energianvändning för tappvarmvatten och el.

Värmesystem

Fjärrvärme via vattenburet radiatorsystem och vattenburen golvvärme i badrum. Fjärrvärmen leds via kulvert från grannhuset.

Ventilationssystem

Centralt FTX-system med roterande värmeväxlare.

Typ av isolering

Cellplast i grund och stenullsisolering i väggar och lösull i yttertak.

Isoleringstjocklek

Grund 300 millimeter, väggar 285 millimeter, tak 600 millimeter.

U-värde fönster

Fönsterna har 1,2 i u-värde.

Projekterad energianvändning

61,2 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Produktionskostnad

8 125 000 kronor (inklusive moms)

Sidan publicerades