Foto av Villa Carlstedts.

Villa Carlstedts ingår i CERBOF-projektet "Energieffektivt byggande i kallt klimat"

Villa Carlstedts

Ingår i CERBOF-projektet "Energieffektivt byggande i kallt klimat"

Adress

Triangelgatan 19, Umeå

Allmän beskrivning

Villa Carlstedt är ett lågenergihus med
bruttoarea runt 213 m². Huset är delvis uppfört i två våningsplan.
Byggnaden har liggande träfasspont som fasadmaterial och relativt
stora fönster mot söder. Yttertaket är belagt med betongtakpannor.
Entrén är mot söder och från öster kommer man in i tvättstugan.
Grundplatta är i betong och stomme är uppförd med regelstomme
i trä. Bergvämepumpen är placerad i garaget där försörjningen sker
med hjälp av en värmekulvert till villan.

Värmesystem

Bergvärmepump med vattenburen golvvärme på
bottenvåningen och vattenradiatorer på övervåningen.

Ventilationssystem

FTX-system med roterande växlare.

Typ av isolering

Cellplast i grund och stenullsisolering i väggar
och lösull i yttertak.

Isoleringstjocklek

Grund 300 mm, väggar 285 mm, tak 600 mm.

U-värde fönster

Fönsterna har 1,2 i u-värde.

Antal personer

Två vuxna och två barn.

Energiförbrukning

32 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Produktionskostnad

3 600 000 kr.

Sidan publicerades