Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Foto av Kvarteret Kullen

Kvarteret Kullen ingår i CERBOF projektet "Energieffektivt byggande i kallt klimat"

Kvarteret Kullen

Ingår i CERBOF projektet "Energieffektivt byggande i kallt klimat"

Adress

Bryggargatan 6 Nordmaling

Allmän beskrivning

Kvarteret Kullen är en tillbyggnad till äldreboendet Kullen som ligger centralt i Nordmaling med en bruttoarea på 1145 kvm.  Det är ett flerbostadshus med totalt 12 lägenheter varav 10 st är tvåor och 2 st är treor. Social hållbarhet är nyckelordet i uppförandet samt fokus på ökad tillgänglighet i varje lägenhet.

Värmesystem

Fjärrvärme med golvvärme på bottenplan och vattenburna radiatorer på övre plan.

Ventilationssystem

FTX-system med rorterande värmeväxlare, ett enskilt aggregat per lägenhet.

Isoleringstjocklek

500 mm lösull på vindbjälklag, 200 mm cellplast under platta på mark och 345 mm i ytterväggkonstruktion.

U-värde fönster

I snitt 1,2 W/kvm, K

Projekterad energianvändning

68,5 kWh/kvm, år

Uppmätt energianvändning

80,8 kWh/kvm, år (normalårskorrigerad)

Produktionskostnad

17 500 000 inkl moms (total byggkostnad)

Sidan publicerades