Foto av Kvarteret Kullen

Kvarteret Kullen ingår i CERBOF projektet "Energieffektivt byggande i kallt klimat"

Kvarteret Kullen

Ingår i CERBOF-projektet "Energieffektivt byggande i kallt klimat". Adressen är Bryggargatan 6, Nordmaling.

Kvarteret Kullen är en tillbyggnad till äldreboendet Kullen som ligger centralt i Nordmaling med en bruttoarea på 1 145 kvadratmeter.  Det är ett flerbostadshus med totalt 12 lägenheter varav 10 stycken är tvåor och 2 stycken är treor. Social hållbarhet är nyckelordet i uppförandet samt fokus på ökad tillgänglighet i varje lägenhet.

Värmesystem

Fjärrvärme med golvvärme på bottenplan och vattenburna radiatorer på övre plan.

Ventilationssystem

FTX-system med rorterande värmeväxlare, ett enskilt aggregat per lägenhet.

Isoleringstjocklek

500 millimeter lösull på vindbjälklag, 200 millimeter cellplast under platta på mark och 345 millimeter i yttervägg­konstruktion.

U-värde fönster

I snitt 1,2 watt per kvadratmeter, K

Projekterad energianvändning

68,5 kilowattimmar per kvadratmeter, år

Uppmätt energianvändning

80,8 kilowattimmar per kvadratmeter, år (normalårskorrigerad)

Produktionskostnad

17 500 000 inklusive moms (total byggkostnad)

Sidan publicerades