Foto av Kvarteret Kullen

Kvarteret Kullen ingår i CERBOF projektet "Energieffektivt byggande i kallt klimat"

Kvarteret Kullen

Ingår i CERBOF projektet "Energieffektivt byggande i kallt klimat"

Adress

Bryggargatan 6 Nordmaling

Allmän beskrivning

Kvarteret Kullen är en tillbyggnad till äldreboendet Kullen som ligger centralt i Nordmaling med en bruttoarea på 1145 kvm.  Det är ett flerbostadshus med totalt 12 lägenheter varav 10 st är tvåor och 2 st är treor. Social hållbarhet är nyckelordet i uppförandet samt fokus på ökad tillgänglighet i varje lägenhet.

Värmesystem

Fjärrvärme med golvvärme på bottenplan och vattenburna radiatorer på övre plan.

Ventilationssystem

FTX-system med rorterande värmeväxlare, ett enskilt aggregat per lägenhet.

Isoleringstjocklek

500 mm lösull på vindbjälklag, 200 mm cellplast under platta på mark och 345 mm i ytterväggkonstruktion.

U-värde fönster

I snitt 1,2 W/kvm, K

Projekterad energianvändning

68,5 kWh/kvm, år

Uppmätt energianvändning

80,8 kWh/kvm, år (normalårskorrigerad)

Produktionskostnad

17 500 000 inkl moms (total byggkostnad)

Sidan publicerades