Foto av Villa Dario.

Villa Dario ingår i CERBOF-projektet "Energieffektivt byggande i kallt klimat"

Villa Dario

Ingår i CERBOF-projektet "Energieffektivt byggande i kallt klimat"

Adress

Oriongatan 12, Umeå

Allmän beskrivning

Villa Dario är ett lågenergihus med bruttoarea runt
269 m². Huset är uppfört i två hela våningsplan och med en V-form mot söder.
Byggnaden har liggande träfasspont som fasadmaterial och relativt stora
fönster mot söder.
Yttertaket är belagt med betongtakpannor. Entrén är mot norr och från vardagsrummet
går balkongdörrar ut till trädgården i söder. Grundplatta är i
betong och stomme är uppförd som, så kallad dubbel regelstomme, i trä.
Entrén mot norr har ett vindfång för att minimera energiförlusterna.

Boyta

Bottenvåning 146 m2 och övervåning 123 m2.

Värmesystem

Fjärrvärme med vattenburen golvvärme på bottenvåningen
och vattenburna radiatorer på övervåningen.

Ventilationssystem

FTX tilluft och frånluft med eftervärme.

Typ av isolering

Cellplast i grund och termoträ i väggar och tak.

Isoleringstjocklek

Grund 400 mm, väggar 370 mm och tak 500 mm.

U-värde fönster

Fönsterna har 0,9 i u-värde.

Antal personer

Tre vuxna och två barn.

Projekterad energianvändning

76 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Produktionskostnad

Drygt 4 000 000 kr.

Sidan publicerades