Foto av Villa Falk.

Villa Falk ingår i CERBOF-projektet "Energieffektivt byggande i kallt klimat"

Villa Falk

Ingår i CERBOF-projektet "Energieffektivt byggande i kallt klimat"

Adress

Granskär 107, Robertsfors

Allmän beskrivning

Villa Falk är ett lågenergihus med en tempererad area omkring  175 m². Huset har invändigt ryggåstak och en del av huset har ett loft.
 
Huset har sadeltak (plåt) och fasad av trä (lockpanel). Tomten är skänkt av Robertsfors Kommun som har vissa riktlinjer på bebyggelsen. Området kallas MåBraByn i Sikeå och kravet är ett  kretsloppsanpassat avloppssystem och ett energikrav på max 60 kwh per kvadratmeter och år. Miljövänliga material och färger ska användas.
 
Avloppslösningen är Separett toalett där fekalier förvaras i påsar (av majsstärkelse) som sedan komposteras och återförs till tomten/naturen. Urin förvaras i tank av betong på 2,6 m3. BDT vatten renas med  kompaktfilter (infiltration). Fosforfattiga tvätt- och diskmedel ska användas.
 
Trädgården "halva kretsloppet" kommer att anpassas efter det avloppskrav som Kommunen har, så att både urin och fekalier kan användas på tomten i symbios med träd, växter och blommor.

Värmesystem

Vattenmantlad pelletskaminen leds till en ackumulatortank. Villan har vattenburen golvvärme. Den huvudsakliga elen kommer från vindkraftverk (Kvarkenvinden). Solfångare är installerad mot ackumulatortank och solceller ska installeras vid senare tillfälle när anskaffningskostnaden är rimlig och när elbolagen tar emot el och avräknar el årsvis samt betalar ett rimligt pris/kWh.

Ventilationssystem

Förvärmd tilluft via markbundet 200 mm rör ca 35 m,luften förvärms ca:+ 0-30 grader beroende på utetemp. Inkommande luft från marken ligger mellan +3-+14. Tilluften går vidare  till en FTX som höjer temperaturen ca: 13-14 grader, så inkommande luft till huset ligger konstant mellan  +16-18 grader hela vintern. Inkommande luft skickas till vardagsrum och sovrum och loftet/vardagsrum via ventiler i taket.
 
Frånluften tas via öppna avlopp i badrum, tvättstuga, toa och avlopp under  diskmaskin i köket.  Huset har omvänd ventilation som drar luften  nedåt mot golvet och på så sätt behövs mindre isolering eftersom det är bara ca: 18 grader under taket. Under sommaren kyler det markbundna röret inkommande tilluft (bypass) så att det blir svalt och skönt i huset.

Vattenlås ligger utanför huset.

Typ a isolering

Plattan, väggarna, taket till bygganden är uppförd  med så kallade cellglaselement. Cellglas som även benämns foamglas och består av glas och kol och som  är tillverkad som block efter grundens och husets behov.  Det finns bara tre hus i Världen i detta material och detta hus är det enda i sitt slag som är isolerad som ett NNE-hus. (NäraNollEnergihus)

Isoleringstjocklek

Grund 300 mm foamglas samt ca 400 mm järnsand och 400 mm fyllnadssand. Vägg 350 mm och tak 400 mm. Isoleringen i taket  ligger direkt under yttertaket.

U-värde Fönster

0,8 i snitt beroende på fast montage eller öppningsbara fönster.

Antal personer

I dagsläget 2 vuxna personer.

Projekterad Energianvändning

Ca 50 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Projekterat årsenergibehov ca 11 400 kWh.

Uppmätt energianvändning

10 700 kWh/år för uppvärmning och tappvarmvatten. Användning av hushållsel uppgår till 3 260 kWh/år.

Produktionskostnad

Ca 3,6 milj inkl grundarbeten, avloppssystem samt  förråd och carport

Sidan publicerades