Foto av Villa Falk.

Villa Falk ingår i CERBOF-projektet "Energieffektivt byggande i kallt klimat"

Villa Falk

Ingår i CERBOF-projektet "Energieffektivt byggande i kallt klimat". Adressen är Granskär 107, Robertsfors.

Allmän beskrivning

Villa Falk är ett lågenergihus med en tempererad area omkring  175 kvadratmeter. Huset har invändigt ryggåstak och en del av huset har ett loft.

Huset har sadeltak av plåt och fasad av trä (lockpanel). Tomten är skänkt av Robertsfors kommun som har vissa riktlinjer på bebyggelsen. Området kallas MåBraByn i Sikeå och kravet är ett  kretsloppsanpassat avloppssystem och ett energi­krav på max 60 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Miljövänliga material och färger ska användas.

Avloppslösningen är Separett toalett där fekalier förvaras i påsar av majsstärkelse som sedan komposteras och återförs till tomten/naturen. Urin förvaras i tank av betong på 2,6 kubikmeter. Bad-, disk- och tvättvatten renas med kompaktfilter (infiltration). Fosforfattiga tvätt- och diskmedel ska användas.

Trädgården "halva kretsloppet" kommer att anpassas efter det avloppskrav som kommunen har, så att både urin och fekalier kan användas på tomten i symbios med träd, växter och blommor.

Värmesystem

Vattenmantlad pelletskaminen leds till en ackumulatortank. Villan har vattenburen golvvärme. Den huvudsakliga elen kommer från vindkraftverk (Kvarkenvinden). Solfångare är installerad mot ackumulatortank och solceller ska installeras vid senare tillfälle när anskaffningskostnaden är rimlig och när elbolagen tar emot el och avräknar el årsvis samt betalar ett rimligt pris per kilowattimme.

Ventilationssystem

Förvärmd tilluft via markbundet 200 millimeters rör cirka 35 meter, luften förvärms cirka + 0–30 grader beroende på utetemperatur. Inkommande luft från marken ligger mellan +3 och +14. Tilluften går vidare till en FTX som höjer temperaturen cirka 13–14 grader, så inkommande luft till huset ligger konstant mellan +16 och +18 grader hela vintern. Inkommande luft skickas till vardagsrum och sovrum och loftet/vardagsrum via ventiler i taket.

Frånluften tas via öppna avlopp i badrum, tvättstuga, toa och avlopp under diskmaskin i köket. Huset har omvänd ventilation som drar luften nedåt mot golvet och på så sätt behövs mindre isolering eftersom det är bara cirka 18 grader under taket. Under sommaren kyler det markbundna röret inkommande tilluft (bypass) så att det blir svalt och skönt i huset.

Vattenlås ligger utanför huset.

Typ a isolering

Plattan, väggarna, taket till bygganden är uppförd  med så kallade cellglaselement. Cellglas som även benämns foamglas och består av glas och kol och som  är tillverkad som block efter grundens och husets behov.  Det finns bara tre hus i världen i detta material och detta hus är det enda i sitt slag som är isolerad som ett NNE-hus (NäraNollEnergihus).

Isoleringstjocklek

Grund 300 millimeter foamglas samt cirka 400 millimeter järnsand och 400 millimeter fyllnadssand. Vägg 350 millimeter och tak 400 millimeter. Isoleringen i taket ligger direkt under yttertaket.

U-värde Fönster

0,8 i snitt beroende på fast montage eller öppningsbara fönster.

Antal personer

I dagsläget 2 vuxna personer.

Projekterad energianvändning

Cirka 50 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Projekterat årsenergibehov cirka 11 400 kilowattimmar.

Uppmätt energianvändning

10 700 kilowattimmar per år för uppvärmning och tappvarmvatten. Användning av hushållsel uppgår till 3 260 kilowattimmar per år.

Produktionskostnad

Cirka 3,6 miljoner kronor inklusive grundarbeten, avloppssystem samt förråd och carport.

Sidan publicerades