Foto av Villa Pettersson.

Villa Pettersson ingår i CERBOF-projektet "Energieffektivt byggande i kallt klimat"

Villa Pettersson

Ingår i CERBOF-projektet "Energieffektivt byggande i kallt klimat".

Allmän beskrivning

Villa Pettersson är ett lågenergihus med bruttoarea runt 150 kvadratmeter. Huset är delvis uppfört i två plan och med en terass på den låga delen mot sydväst. Byggnaden har liggande träfasspont och spröjsade fönster. Yttertaket är belagt med torv med takrännor av trä. Entrén är placerad i väster och från öster kommer man in till tvättstugan. Grundplatta är i betong och stomme är uppförd, som så kallad dubbel regelstomme, i trä. Vindtätning på utsidan av huset bildar en termos med ångbromsen, på insidan, vilket gör huset mycket säkrat mot fuktlagring.

Värmesystem

Effekten för uppvärmningen kan variera från 1,6 till 4,0 kilowatt och luften återvinns av ventilationsanläggningen. Den tar in luften från köket och badrummet och tillför återvunnen värme till sovrum och vardagsrum. Vattenburen värme i badrumsgolvet monteras med en effekt av 700 watt och eftervärmningen i ventilationen har en effekt av 900 watt. Eventuellt monteras en braskamin eller en luftvärmepump.

Ventilationssystem

Till- och frånluft med eftervärme.

Typ av isolering

Cellplast i grunden och mineralull i väggar och tak.

Isoleringstjocklek

Grund 300 millimeter, väggar 300 millimeter och taket 500 millimeter.

U-värde för fönster och dörrar

Fönsterna har 0,7 och ytterdörrana 1,2 i u-värde.

Antal personer

Två vuxna och två barn.

Energiförbrukning

50 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Sidan publicerades