Taxebilaga 3

Timavgift (efterskottsbetalning)

Jordbruk

Avgifter för jordbruksverksamhet.

Verksamhet

Verksamhets-


kod

Prövn.-


nivå

Avgift

Djurhållning


U

Timavgift

Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion

1.30

C

Timavgift

Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion


U

Timavgift

Fiskodling och övervintring av fisk

Avgifter för fiskodling och övervintring av fisk.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Fiskodling och övervintring av fisk


U

Timavgift

Utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, mineral, berg, naturgas och annat

Avgifter för utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, mineral, berg, naturgas och annat.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Berg, naturgrus och andra jordarter

10.30

C

Timavgift

Berg, naturgrus och andra jordarter

10.40

C

Timavgift

Berg, naturgrus och andra jordarter

10.50

C

Timavgift

Berg, naturgrus och andra jordarter


U

Timavgift

Råpetroleum, naturgas och kol


U

Timavgift

Annan utvinningsindustri


U

Timavgift

Livsmedel och foder

Avgifter för livsmedel och foder.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Slakterier


U

Timavgift

Livsmedel och foder av animaliska råvaror


U

Timavgift

Rökeri


U

Timavgift

Livsmedel och foder av vegetabiliska råvaror


U

Timavgift

Kvarnprodukter


U

Timavgift

Livsmedel och foder av kombinerade råvaror


U

Timavgift

Mjölkprodukter


U

Timavgift

Annan livsmedelstillverkning


U

Timavgift

Textilvaror

Avgifter för textilvaror.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Textilvaror


U

Timavgift

Päls, skinn och läder

Avgifter för päls, skinn och läder.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Päls, skinn och läder


U

Timavgift

Trävaror

Avgifter för trävaror.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Trävaror

20.90

C

Timavgift

Trävaror


U

Timavgift

Massa, papper och pappersvaror

Avgifter för massa, papper och pappersvaror.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Massa, papper och pappersvaror


U

Timavgift

Fotografisk och grafisk produktion

Avgifter för fotografisk och grafisk produktion.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Fotografisk och grafisk produktion


U

Timavgift

Kemiska produkter

Avgifter för kemiska produkter.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Annan kemisk tillverkning


U

Timavgift

Gummi- och plastvaror

Avgifter för gummi- och plastvaror.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Gummi- och plastvaror


U

Timavgift

Mineraliska produkter

Avgifter för mineraliska produkter.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Glas, glasvaror och keramiska produkter


U

Timavgift

Cement, betong, kalk, krita och gips


U

Timavgift

Andra mineraliska produkter


U

Timavgift

Stål och metall

Avgifter för stål och metall.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Stål och metall


U

Timavgift

Metall- och plastytbehanding, avfettning och färgborttagning

Avgifter för metall- och plastytbehandling, avfettning och färgborttagning.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Metall- och plastytbehandling, avfettning och färgborttagning

28.71

C

Timavgift

Metall- och plastytbehandling, avfettning och färgborttagning


U

Timavgift

Metallbearbetning

Avgifter för metallbearbetning.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Motorer, turbiner och reaktorer


U

Timavgift

Motorfordon


U

Timavgift

Gas- och oljeplattformar


U

Timavgift

Förbrukning av organiska lösningsmedel

Avgifter för förbrukning av organiska lösningsmedel.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Förbrukning av organiska lösningsmedel


U

Timavgift

Hantering av bränslen och andra kemiska produkter

Avgifter för hantering av bränslen och andra kemiska produkter.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Hantering av bränslen och andra kemiska produkter


U

Timavgift

Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla

Avgifter för gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Förbränning


U

Timavgift

Vindkraft


U

Timavgift

Värme- och kylanläggningar


U

Timavgift

Vattenförsörjning

Avgifter för vattenförsörjning.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Vattenförsörjning


U

Timavgift

Fordonsservice och drivmedelshantering

Avgifter för fordonsservice och drivmedelshantering.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Fordonsservice och drivmedelshantering


U

Timavgift

Hamnar och flygplatser

Avgifter för hamnar och flygplatser.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Annan trafikinfrastruktur


U

Timavgift

Hamnar


U

Timavgift

Flygplatser


U

Timavgift

Laboratorier

Avgifter för laboratorier.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Laboratorier


U

Timavgift

Hälso- och sjukvård

Avgifter för hälso- och sjukvård.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Hälso- och sjukvård


U

Timavgift

Rening av avloppsvatten

Avgifter för rening av avloppsvatten.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Rening av avloppsvatten

90.1602

U

Timavgift

Avfall

Avgifter för avfall.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Deponering

90.281

C

Timavgift

Förberedelse för återanvändning

90.29

C

Timavgift

Lagring som en del av att samla in avfall


U

Timavgift

Mekanisk bearbetning och sortering


U

Timavgift

Återvinning för anläggningsändamål

90.141

C

Timavgift

Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar

Avgifter för skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Skjutfält, skjutbana och sportanläggning


U

Timavgift

Textiltvätterier

Avgifter för textiltvätterier.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Textiltvätteri


U

Timavgift

Övriga miljöfarliga verksamheter

Avgift för övriga miljöfarliga verksamheter.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Övrig miljöfarlig verksamhet


U

Timavgift

Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter

Avgifter för anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Övriga hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta, som inte omfattas av taxebilaga 2

38 § FMH, punkt 1

H

Timavgift

Fritidsverksamheter

38 § FMH, punkt 3

H

Timavgift

Ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter

Avgifter för ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter.

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

Bostäder med mera

45 § FMH, punkt 1

UH

Timavgift

Undervisning, vård med mera

45 § FMH, punkt 2

UH

Timavgift

Samlingslokaler med mera

45 § FMH, punkt 3

UH

Timavgift

Hotell med mera

45 § FMH, punkt 4

UH

Timavgift

Idrottsanläggningar, camping, bad med mera

45 § FMH, punkt 5

UH

Timavgift

Lokaler för hygienisk behandling

45 § FMH, punkt 6

UH

Timavgift

Lokaler för förvaring av djur

45 § FMH, punkt 7

UH

Timavgift

Sidan publicerades