Export av begagnade bilbatterier

Om du vill transportera bilbatterier som innehåller bly ut ur Sverige som "begagnad vara" måste du kunna visa att batterierna inte klassas som avfall.

Som exportör måste du därför kunna uppvisa

  • kvitto på försäljning eller överlåtelse av produkten där det framgår att den fungerar och ska återanvändas (med återanvändning menas att den ska användas till det den ursprungligen är avsedd för)
  • bevis på att varan testats (testet kan exportören göra själv och går i princip ut på att funktionen på produkten kontrolleras, resultatet av testet ska därefter dokumenteras och dokumentet ska slutligen fästas på produkten)
  • intyg från exportören att ingenting i försändelsen som transporteras iväg klassas som avfall.

Vid transport ska produkterna vara ordentligt paketerade för att de ska skyddas under transporten samt vid i- och urlastning.

Batterierna måste vara i bra skick och fungera. Det innebär bland annat att

  • alla lock ska vara på plats
  • batteriet får inte ha några sprickor eller visa tecken på läckage
  • batteriet inte är för gammalt (normal livslängd är cirka fem år)
  • polerna är skyddade med plastlock under transporten.
Sidan publicerades