Delta i Höstljus

Vill du vara med och bidra med en ljusinstallation till den årliga ljusfestivalen Umeå Höstljus?

Är du ljussättare, konstnär, arkitekt eller landskapsarkitekt eller driver ett ljusföretag och har en idé på en ljusinstallation som du vill. Skicka in ditt bidrag innan midsommar för att delta samma år.

Anmälan

  • Bifoga en grov idéskiss/visualisering i den form som passar dig.
  • Ge en kort presentation av idé- och gestaltning, material och belysningskoncept/annan teknik kopplat till en fysisk plats i stadskärnan.
  • Bifoga en budget med samtliga kostnader för material, installation, nedmontering, drift, tillsyn och arvode för nedlagd tid i uppdraget samt en post för oförutsedda utgifter.

Antalet installationer är begränsat och urval av deltagare kommer att ske genom intervju och en jury som bedömer installationerna utifrån idé, genomförbarhet och ekonomi. Du som söker bör ha F-skattsedel.

Skicka till bidrag till: hostljus@umea.se.

Sidan publicerades