Intresseförfrågan, delta i Höstljus 2023

Vill du som är arkitekt, konstnär, ljussättare, landskapsarkitekt eller driver ett ljusföretag vara med och skapa Umeå Höstljus 2023?

27 oktober invigs Umeås ljusfestival Höstljus. Under tre veckor kommer invånare i staden att få uppleva ljusgestaltning i en höstrustad stadskärna. Umeå kommun har identifierat möjliga platser och objekt som kan ligga till grund för ljussättningsförslag:

Möjliga platser och objekt för ljusinstallationer (pdf) , 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Elvillkor vid markupplåtelse Öppnas i nytt fönster.

Ytterligare platser i området går också att välja, förutsatt att de görs allmänt tillgängliga.

Ljusfestivalprojektet ska visa hur installationer, konstverk och ny belysningsteknik kan ge okonventionella och innovativa effekter och bidra till nya upplevelser. Förhoppningen är också att stadens fastighetsägare blir medvetna om ljusets möjligheter att i framtiden arbeta med ljussättning i egen regi.

Umeå i norra Sverige, har en lång mörk period under vinterhalvåret. Förutsättningarna för att erbjuda Umeåborna minnesvärda upplevelser med hjälp av olika ljusinstallationer är därför goda. Staden ska genom projektet få en förändrad karaktär. Byggnader, konstverk, gaturum och parker ska lyftas fram och ges extra uppmärksamhet.

Anmäl intresse att delta

Välkommen att skicka in din intresseanmälan för en eller flera ljusinstallationer och platser.

  • Bifoga en grov idéskiss/visualisering i den form som passar dig.
  • Ge en kort presentation av idé- och gestaltning, material och belysningskoncept/annan teknik och en ekonomisk kalkyl.
  • Du som söker bör ha F-skattsedel.

Antalet installationer är begränsat och urval av deltagare kommer att ske genom intervju och en jury som bedömer installationerna utifrån idé, genomförbarhet och ekonomi. Varje ljusinstallation som väljs ut ges en budget som ska täcka alla skeden i processen; utförande, drift, tillsyn och arvode för nedlagd tid i uppdraget.

Vi är även intresserade av idéer för installationer eller konstevent med ljustema som har mer tillfällig karaktär och som kan användas vid invigningen av Höstljus.

Skicka in ditt bidrag till hostljus@umea.se innan 2023-07-20.
På grund av semester kan vi dock bara svara på frågor fram till den 2023-06-20.

Kallelse till intervju kommer i mitten av augusti och tilldelning beräknas vara klar 2023-08-31.

Sidan publicerades