stor ek, gräsmatta, älven, några snökorn

Broparken

Broparken är en park med många aktiviteter. Här finns en platsanpassad parkourpark, ytor för stadsodling, tillfällig handel och scener för framträdanden. Utformningen är resultatet av ett samarbete mellan Umeå kommun och unga i Umeå. Representanter för parkour, snowboard, scen och dans har bidragit med idéer.

En plats för möten och aktivitet

Parkens nuvarande utformning stod klar år 2013 som en del i projektet staden mellan broarna. Broparken fick då en utformning med terrasserande gräsytor som erbjuder sittplatser i olika nivåer. Framför terrasserna finns en plan yta som används som scen vid mindre evenemang och aktiviteter. Broparkens övre delar består av lek, planteringar och stads­odling. Ytan närmast Storgatan består av ett långsmalt torg som erbjuder plats för småskalig handel och försäljning.

Parkens läge

I Broparken har du som besökare kontakt med älven och strandpromenaden. Parkens sydostliga sluttning ger en god översikt över älven och omgivningarna. Strandpromenaden som ligger i anslutning till parkens södra ände och fångar upp förbipasserade fotgängare eller leder besökare vidare in mot stan.

Träd och växter

I samband med att parken fick en ny utformning togs ett antal träd bort. En poppel, den stora eken, några almar, några björkar och träden vid trappen sparades. Totalt planterades ett 50-tal träd för att på sikt ge en lummig grönska. Bland annat planterades en poppelrad som ersatte den gamla, men med en ny placering, längs med strandpromenaden. För att förstärka årstids­variationen planterades körsbärsträd för vacker vårblomning, rundoxel och katsura för deras fina höstfärger och två coloradogranar för vintergrönska. Placeringen av träden har tagit hänsyn till älvsutsikten.

Perennplanteringarna är uppbyggda av stora fält med enhetliga planteringar i framför allt gult och lila. Några av karaktärsväxterna är blå bolltistel, gul praktrölleka och tuvrör. Bland vårlökarna kan nämnas bollök, påsklilja och olika sorters krokusar. Se en växtlista över Broparken under Mer information.

Mer vinter

Tanken är att Broparken ska kunna användas lika mycket oavsett årstid. Under vintermånaderna finns det plats för att åka både snowboard och pulka. Andra vinteraktiviteter är också möjliga med en anpassad belysning som lyser upp parken de mörkare tiderna på året. De större träden har rustats med effekt­belysning och storgatans belysning utgörs av samma typ som Strandgatans nyare delar.

Historisk beskrivning av Broparken

Broparken ligger i Umeås äldsta bevarade stadsdelar. Platsen blev det första område att avsättas som parkmark i stads­planen från år 1864. Det var Umeås dåvarande länsträdgårdsmästare som lät rita Broparken. Av olika anledningar färdigställdes parken först år 1896. Därav kom Döbelns park att bli Umeås första park år 1865 då en del av läns­residens­parken avsattes till förfogande för stadens medborgare.

Innan Broparken anlades har ytan använts till tjärhov som var en utlastnings­plats för tjära som var stadens exportvara. Under det senaste världskriget användes parken för potatisodling och en luftvärnsrobot var placerad i parken. Broparken har även nyttjats som lekplats och skolgård för folkskoleseminariet.

Parken innan omvandling 2013

Innan den senaste omvandlingen bestod Broparken av en stor gräsbevuxen yta med stora träd som huvudsakligen var koncentrerade till parkens kanter. Sitt­platser med prydnadsplanteringar fanns i parkens över del. Här stod tidigare ett konstverk av Cristis Gianakos.

Hitta hit

Sidan publicerades www.umea.se/broparken