rutschkana, klätterställningar, belysning

Tornet i Hedlundadungen

Hedlundadungen

Lekplatsen i Hedlundadungen invigdes 2016. Parkens attraktiva läge väst på stan, storleken och det uppvuxna träd­beståndet gör att parken redan har blivit en populär mötesplats både för närboende och besökare.

Multipark med aktiviteter och upplevelser

Hedlundadungen är en park med möjlighet till många olika aktiviteter och upplevelser för närboende men också som utflyktsmål för alla Umeåbor. När Umeå växer måste våra parker och offentliga rum utvecklas. Den är också ett led i uppfyllandet av den nya lekplatspolicyn och blir ett komplement till de äventyrslekar som redan finns.

Den karaktärsfulla tallskogsparken får en förstärkt mittpunkt med fontän och häftig äventyrslek. En joggingslinga och ett utomhusgym finns också. Alla delar av parken kan nu upplevas som parklika och användbara – även ytterkanterna. De nya gång- och cykelbanorna har fått god och stämningsskapande belysning genom parken. Därmed ska tillgängligheten och även den upplevda tryggheten nattetid öka. En ny infart mot Skolgatan ska också göra att ingen biltrafik ska behöva passera genom parken.

Stora tallar planterade på försök

Under hösten 2016 har ett tiotal större tallar flyttats från I20-området och placerats vid entrén till Hedlunda minigolf. Om försöket faller väl ut kommer fler träd att planteras under nästa år. Antalet träd i parken kommer då vara fler än före ombyggnaden. Under år 2016 kommer parken att kompletteras med ytterligare planteringar av lökväxter och träd.

Dialogprocess

Eftersom omvandlingen av Hedlundadungen påverkar många i närområdet har vi fört dialog med bland annat när­liggande skolor för att säkerställa att parkens innehåll blir så bra som möjligt. Vi har också fått in många synpunkter via mejl och öppna möten. Under 2014 sammanställdes alla synpunkter och det resulterade i ett förslag inför kommande ombyggnation.

Hitta hit

Mer information

Sidan publicerades www.umea.se/hedlundadungen