Mötet med älven – Rådhusparken etapp 1

I första etappen byggdes den nedre delen av Rådhusparken om, det vill säga ytan mellan Strandgatan och älven. Den invigdes i juli 2014 och har snabbt blivit en favoritplats för många Umeåbor.

Den älvsnära delen har gestaltats som ett modernt parktorg. Mötet med älven har manifesterats i ett generöst, varm­svart trädäck i två nivåer. Den nya bastionen, en utsiktspunkt över älven och parken, är ett spektakulärt inslag. Granit­beläggningen i mönster inspirerat av björkstammens vit-svarta färgskiftningar ger platsen en särprägel och beständigt intryck. Samma beläggning följer strandpromenaden uppströms och omsluter det nya kulturhuset. På kajen finns strandinspirerade planteringsytor i olika färgkombinationer. Det storvuxna, brokbladiga gräset tuvrör tillsammans med stjärnflocka i olika nyanser, blodtopp, riddarsporre och höstanemon ger en tydlig karaktär. Tidig vår blommar smålökar i mängd för att senare kompletteras av kirgisilökar och tulpaner. I juni blommar de tio bäraplarna, några av dem har tillvaratagits från Trädgård i norr som tidigare fanns på platsen. Perennplanteringarna skiftar med årstiderna och om hösten bidrar även färgstarka prydnadsrönnar gulnande björkar mot en fond av mörk thujahäck. Under den mörka årstiden skapar belysningen av träden, dammen och trädäcken en helt ny upplevelse.

Konsult: Ramböll, genom Ulf Nordfjell

Entreprenör etapp 1: NCC

Se filmen över byggandet av Rådhusparkens södra del (klicka på bilden nedan)

Sidan publicerades