Nyhetsarkiv

 • Undersökningar på Haga och Sandbacka

  Under veckan genomför vi geotekniska fältundersökningar på några platser på Haga och Sandbacka. Detta gör vi för att få koll på vad det är för jordarter och gru...
 • Återställning av grönytor på Rödäng

  Vi har börjat köra jord till Rödäng för att påbörja arbetet med att återställa grönytorna som skadades i samband med de senaste årens höga vatten­flöden.
 • Rapporten om Djupbäcken är klar

  Analys- och teknik-konsultbolaget WSP:s rapport om Djupbäcken är klar. Rapporten ska nu fungera som ett beslutsunderlag för fortsatt arbete med att hantera över...
 • Rapporten om Tvärån är klar

  Analys- och teknik-konsultbolaget WSP:s rapport om Tvärån är klar. Rapporten ska nu fungera som ett beslutsunderlag för fortsatt arbete med att hantera översväm...
 • Fortsatta förebyggande åtgärder i Tvärån

  Den senaste tiden har det fortsatt att komma riklig nederbörd i Umeå­området. Torsdag 23 september 2021 föll de största regnmängderna här sedan 1879. Därefter h...