Tvärån i förgrunden med ett träd längre bort

Utredning av lämpliga åtgärder för att förhindra översvämningar i Tvärån fortsätter.

Arbetet med Tvärån fortsätter

Analys- och teknik-konsultbyrån WSP har nu färdigställt den förstudie som ska visa effekter och kostnader för aktuella åtgärdsalternativ för Tvärån. Förenklat handlar det om att WSP har tittat närmare på fyra åtgärder som är hydrologiskt möjliga och som kan sammanfattas med två huvudsakliga spår: att gräva ur och fördjupa Tvärån och att bygga en ledning med rör under mark.

Kommunen har bedömt att utredningen behöver kompletteras innan det går att besluta om det mest lämpliga åtgärdsalternativet.

– Vi håller uppe tempot, men det går inte att forcera arbetet. Vi behöver vara noggranna från start för att slutresultatet ska bli så effektivt och hållbart som möjligt, berättar Thomas Nordlander, projektchef på Umeå kommun, som i dagsläget inte kan slå fast någon tidplan för insatserna.

Lång tid innan åtgärden kan påbörjas

– Förutom att utreda vilken eller vilka åtgärder som är mest lämpliga kommer det att krävas tillstånd för vattenverksamhet och miljökonsekvensbeskrivningar. I sin tur medför det olika typer av samråd med intressenter. Den processen brukar ta minst ett år och vi kan inte projektera helt klart innan vi har dessa delar på plats. Vår bedömning är att vi som tidigast kan sätta spaden i backen år 2027, säger Thomas Nordlander.

Sidan publicerades