Samling i Gimonäs Cykelklubb

Många organisationer och föreningar arbetar för ett hållbart samhälle.

Miljöskjutsen – stöd för hållbar framtid

Miljöskjutsen kan sökas av och delas ut till ideella föreningar som på olika sätt vill genomföra konkreta och handlingsinriktade insatser och projekt för hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Projekten ska knyta an till en eller flera av Umeås lokala miljömål, de 17 globala målen eller de 16 nationella miljömålen. Miljöskjutsarna startade som ett initiativ inom ramen för Green Umeå 2017.

Stödet ges till projekt- och arrangemangsidéer som genomförs helt eller delvis i Umeå kommun. Vilka som får bidragen beslutas av särskilt utsedda representanter från Umeå kommun i samråd med föreningsbyrån.

Stöd delas ut för sjunde året

Miljöskjutsar delas 2024 ut i Umeå kommun för sjätte året i rad. I år finns fem skjutsar att söka om 20 024 kr vardera. Ansökningstiden är öppen från 15 februari till 15 mars 2024. Notera att redovisningen av genomfört projekt behöver göras senast 10 november 2024.

Vad kan bidrag delas ut till?

Stödet ges till projekt som

Ansvarig för projektet ska vara 18 år eller äldre. Projekt ska vara alkohol- och drogfria enligt Umeå kommuns riktlinjer. Pengarna får inte användas till ordinarie verksamhet. Projekten ska redovisas efteråt, antingen genom text och bild, text och ljud eller text och film. En tydlig ekonomisk redovisning krävs. Sök stödet via blankett för projektbidrag och välj ”Miljöskjuts” som inriktning.

Miljöskjutsen 2023:

 • Ersboda SK – tillsammans för Ersboda
  Skjutsen kommer att användas för att etablera en fritidsbank på kansliet, Ersboda SK, för att låna ut sportartiklar.
 • Kultur och människa – kultur- och hållbarhetsfestivalen Kullar och Klang
  Skjutsen kommer att användas till att förbättra och fördjupa mötesplatsen och festivalen ”Kullar och klang” där hållbarhetsfrågor står i fokus. Festivalen vill stå för en hållbarhet och mångfald i både det ekologiska avtrycket och i det konstnärliga.
 • Folkets bio – Umeå filmfestival mot mer hållbara evenemang
  Skjutsen kommer att användas till arbetet med att minska på resursanvändandet och utveckla en mer hållbar grafisk identitet och filmfestival.
 • KFUM – miljövänliga transporter till lägergårdarna
  Skjutsen kommer att användas till att investera i kärror/transportvagnar för att minska behovet av bil för transporter till och från lägergårdarna på Nydala och Norrbyskär.
 • Björksoppen svampförening Västerbotten – Mykologiveckan 2023 i Västerbotten
  Skjutsen kommer att användas för att ge fler möjligheten att delta i Mykologiveckan och för att tillgängliggöra all insamlad data för allmänheten, forskare och svampintresserade personer i Umeå och Västerbotten.
 • Holmön utvecklingsforum – klimatneutrala transporter på Holmön
  Skjutsen kommer att användas för att utveckla delningsekonomin och investera i två cykelvagnar som komplement till befintliga elcyklar. Det ska underlätta för öborna att transportera packning och barn utan biltransporter. Cykelvagnarna kommer också att finnas tillgängliga för besökare.

Miljöskjutsen 2022:

 • Naturskyddsföreningen i Umeå får en miljöskjuts för sitt projekt med att främja biologisk mångfald och samverkan där vi bor, och bidrar till dialog och lärande om odling och invasiva arter.
 • Kultur och människa får en miljöskjuts för sitt projekt om det postfossila biosfärsområdet med biologisk mångfald, och bidrar till kunskapsspridning om klimatförändringar och biosfärområdet.
 • Konstfrämjandet Västerbotten tilldelas en miljöskjuts för projektet ”Älven”. Med utgångspunkt i Umeälven ämnar projektet lyfta några av samtidens viktiga frågor som miljö och hållbarhet, och är kunskapshöjande och medvetandegörande när det gäller natur och kulturvärden som finns i Umeå.
 • Ersboda SK får en miljöskjuts för ”Ortens grönsaker”, ett projekt som bidrar till inkludering, dialog och lärande om lokal odling.
 • KFUM Umeå får en miljöskjuts för sitt projekt ”Energiomställning Klutrike matsalen 2022”. Projektet bidrar till att minska energianvändning och miljöpåverkan.
Sidan publicerades www.umea.se/miljoskjuts