Flygfoto över norra västerslätt

Norra Västerslätt

Typ av verksamhet

Verksamheter som är lämpliga inom området är bland annat verkstäder, tillverkning med tillhörande försäljning och handel med skrymmande varor.

Tidsplan

Sista anmälningsdag för intresseanmälan för markanvisning var den 29 januari 2021. Markanvisningsavtal kommer att skrivas under våren 2021.

Projektering pågår och utbyggnad av infrastruktur planeras att genomföras under 2022.

Markanvisning

All mark i området är markanvisad.

Områdesbeskrivning

Området Västerslätt ligger cirka 3,5 kilometer väst om centrala Umeå med ett trafikorienterat läge intill Hissjövägen (väg 363) med goda förbindelser till norra länken och väg E12. Intill området ligger NLC Park, Umeås nya godsbangård som inhyser flera aktörer inom bland annat transportbranschen.

Sidan publicerades