Flygfoto över norra västerslätt

Norra Västerslätt

Typ av verksamhet

Verksamheter som är lämpliga inom området är bland annat verkstäder, tillverkning med tillhörande försäljning och handel med skrymmande varor.

Tidplan

Utbyggnad av infrastruktur i kvarteret blev klar under sommaren 2023.

Markanvisning

All mark i området markanvisad eller såld.

Områdesbeskrivning

Området Västerslätt ligger cirka 3,5 kilometer väst om centrala Umeå med ett trafikorienterat läge intill Hissjövägen (väg 363) med goda förbindelser till norra länken och väg E12. Intill området ligger NLC Park, Umeås nya godsbangård som inhyser flera aktörer inom bland annat transportbranschen.

Sidan publicerades