Karta som visar vart aktuellt område finns

Tomtebo

Områdesbeskrivning

Området ligger på Tomtebo längs Tomtebovägen. Området är enligt detaljplanen avsedd för småindustri­ändamål. Verksamheter som finns här i dag är bland annat restaurang/pizzeria, frisör, gym (under uppbyggnad). Vägarna inom området är kommunala.

Typ av verksamhet

Området är främst lämpligt för småindustri, hantverk, kontor, småskalig handel eller dylikt.
För området förväntar vi oss en byggrätt om minst 1/3 av tomtarealen.

Tidsplan

Sista anmälningsdag för intresseanmälan för markanvisning var den 16 januari 2022. Markanvisningsavtal skrivs under våren 2022.

Pris

Markpriset är 425 kronor per kvadratmeter.

Sidan publicerades