Karta som visar vart aktuellt område finns

Tomtebo

Områdesbeskrivning

Området ligger på Tomtebo längs Tomtebovägen. Området är enligt detaljplanen avsedd för småindustri­ändamål. Verksamheter som finns här i dag är bland annat restaurang/pizzeria, frisör, gym (under uppbyggnad). Vägarna inom området är kommunala.

Typ av verksamhet

Området är främst lämpligt för småindustri, hantverk, kontor, småskalig handel eller dylikt.
För området förväntar vi oss en byggrätt om minst 1/3 av tomtarealen.

Tidsplan

En tomt återstår, vänligen kontakta oss vid intresse. Markanvisning sker löpande.

Pris

Markpriset är 425 kronor per kvadratmeter.

Sidan publicerades