Hörnefors

Planen för Hörnefors togs fram i samband med planeringen av Botniabanan. Skulle belysa alternativa bansträckningar som underlag för kommunens ställningstagande av bansträckning samt redovisa huvuddragen i markanvändningen. Planprocessen utmynnade i ett ställningstagande för en sträckning av Botniabanan genom samhället. Planen innehåller möjligheter för bebyggelseutveckling som fungerar stärkande för Botniabanan.

Fakta om fördjupningen för Hörnefors

Antagande

Antagen av kommunfullmäktige 1999

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell.

Avgränsning

Planområdet ofattar Hörnefors tätort med expansionsområde.

Planens bärande teman

Infrastruktur, bebyggelseutveckling verksamheter, centrumfunktioner samt natur- och rekreationsmiljöer.

Sidan publicerades