Flygfoto på hög höjd som visar Västerslätt och Rödäng, med Tvärån som rinner genom området.

Tvärån rinner bland annat förbi och genom stadsdelarna Västerslätt och Rödäng.

Geotekniska undersökningar av åtgärder för Tvärån

Nu fortsätter utredningen av åtgärder för Tvärån med geotekniska undersökningar i fält. Dessa genomförs med hjälp av borrning på ett antal platser längs med Tvärån och på begränsade delar av kvarter på Rödäng och Grisbacka. 

Syftet är att ta få fram ett så detaljerat underlag som möjligt kring jord-, berg- och vattenförhållanden.

— Det innebär att det kommer att synas borrvagnar i områdena under våren och sommaren. Det är viktigt att komma ihåg att detta är undersökningar och inte åtgärder. De undersökningar vi gör nu kompletteras med fler och sedan ska de ligga till grund för beslut kring vilka åtgärder vi så småningom ska gå vidare med, förklarar Thomas Nordlander, projekt­chef på Umeå kommun.

Undersökningarna sker i första hand på kommunal mark. I ett mindre antal fall behöver vi komma in på privat mark. I dessa fall kontaktas respektive fastighetsägare i god tid innan.

Sidan publicerades