Eget avlopp

På sidorna om eget avlopp finns information om att anlägga avlopps­anläggning, men även om kommunens tillsyn av avloppsanläggningar och hur du sköter din avloppsanläggning.

Du kan också läsa om vilka dispenser som kan sökas för slam och latrin utifrån kommunens avfallsföreskrifter.

När du ska göra nytt avlopp

Om du inte har tillgång till kommunalt avloppsnät behöver du ordna en egen avloppsanläggning. Innan du anlägger eget avlopp måste du enligt miljöbalken söka tillstånd hos kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd, där Miljö- och hälsoskydd utför handläggningen. Krav på ansökan gäller om du tänker använda vattentoalett. Gäller det bara bad-, disk- och tvättvatten räcker det oftast med en anmälan.

Läs mer om hur du ansöker om avloppstillstånd

Läs mer om att planera och ta fram underlag inför ansökan

Vi lovar att du som ansöker om tillstånd för eller anmäler anläggande av enskild avloppsanläggning får en åter­koppling från oss inom 10 arbetsdagar. Vi förväntar oss av dig att ansökningar och anmälningar är kompletta och ritningar fack­manna­mässigt utförda.

Kommunen har pekat ut områden där det kan behöva ställas strängare reningskrav när avlopp ska anläggas. Det är områden där en ökad fosforrening kan behövas för att skydda sjöar och vattendrag.

Läs mer om områden med olika skyddsnivåer

I kommunen finns ett antal vattenskyddsområden. Inom skyddsområdena finns regler för hur olika typer av verksamheter får bedrivas. De regler som gäller avloppsanläggningar är att vissa avloppstekniker inte är tillåtna, och att det kan krävas tillstånd att inrätta avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten.

Läs mer om vad som gäller inom vattenskyddsområden

Miljö- och hälsoskydds tillsyn

Miljö- och hälsoskydd bedriver tillsyn på avloppsanläggningar för att se till att bristfälliga avlopp åtgärdas. Om en anläggning inte fungerar tillfredsställande kan vi ställa krav på att den ska åtgärdas.

Läs mer om tillsyn och hur du själv kan kontrollera om ditt avlopp uppfyller kraven

Läs mer om hur du tar hand om ditt avlopp

Köpa hus med eget avlopp

Kontrollera att det finns tillstånd till anläggningen, anläggningens funktion och skick. Kontakta gärna Miljö- och hälsoskydd för att få veta om det finns tillstånd för anläggningen.

Avloppsguiden har samlat information om att köpa hus med enskilt vatten och avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du vill veta mer om avlopp

På Avloppsguiden hittar du det mesta du behöver veta om eget avlopp. Där finns oberoende information om att anlägga avlopp, allt från planering till inköp av produkter och tjänster. Olika tekniker presenteras med tips och goda råd.

Mer information

Planera för avlopp

Miljö- och hälsoskydds Planera för avlopp , 969.9 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf) är information om vad du behöver tänka på om du ska anlägga en avlopps­anläggning.

Avloppsguiden

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du oberoende information om enskilda avlopp, från planering till inköp av produkter och tjänster.

Kontakta avloppsgruppen Miljö- och hälsoskydd

Telefon: 090-16 16 59 klockan 9–12, 13–15
Mejl: Avlopp@umea.se

Sidan publicerades www.umea.se/egetavlopp