Höjd risk för bränder

Det är inte eldningsförbud i Umeå, Vindelns eller Robertsfors kommuner just nu, men var ändå mycket försiktig och undvik helst att elda.

There is no fire ban in Umeå, Vindelns or Robertsfors kommuner at the moment, but there is an increased risk of fire. You are recommended to avoid lighting fire.

Aktuell information om eldningsförbud publiceras alltid på den här sidan.

Det är mycket torrt i skog och mark. Det är fortfarande tillåtet att elda, men brandförsvaret uppmanar till stor försiktighet. Undvik helst att elda.

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte är du som eldar ansvarig för att det sker på ett säkert sätt och inte orsakar obehag för andra.

Tips och råd om du tänker elda eller grilla utomhus

  • Undvik att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och starta en brand.
  • Välj en fast grillplats eller en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd, buskar eller gräs.
  • Använd helst grillkol, briketter eller gasdriven grill. Om du väljer att elda med ved, använd ved från lövträd. Ved från barrträd kan sprätta ut glöd.
  • Ha tillgång till vatten eller annan släckutrustning när du eldar.
  • Lämna inte elden utan uppsikt och släck ordentligt innan du lämnar platsen. Peta isär glöden och vattna ordentligt.
  • Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan starta en brand.
  • Se till att ha gnistskydd på skorstenar i badtunnor och liknande.
  • Var extra försiktig vid skogsarbeten, skjutning på skjutbana, vid utomhusarbeten med vinkelslip, röjsåg eller liknande som medför risk för gnistbildning.
  • Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Vid brand/In case of fire

Kontakta SOS Alarm via 112.

Call the emergency service via 112.

Sidan publicerades