Digital omställning och IT

Digital omställning och IT möjliggör en positiv samhällsutveckling genom att stödja innovativ verksamhet som förenklar vardagen för kommunala verksamheter, medborgare och företag.

Vårt uppdrag är att med hög kompetens, delaktighet och god serviceanda erbjuda ett brett utbud av IT-tjänster som stödjer arbetet för välfärd och ett gott liv i Umeå.

Vi har ett utpekat ansvar och mandat att genomföra Umeå kommuns beslutade IT-strategi. IT ska vara den strategiska partnern och det naturliga valet när det gäller förvaltningarnas ambition att utveckla innovativt och effektivt nyttjande av nya och befintliga IT-lösningar. IT ska vara en katalysator i förvaltningarnas strävan att modernisera befintliga arbets­metoder genom digital transformation.

Digital omställning och IT arbetar för att utveckla Umeå kommun via samarbeten med andra kommuner, regioner och myndigheter. Avsikten är att via samarbeten höja effektiviteten och att få draghjälp i Umeå kommuns digitala transformation.

Mer information

Digital omställning och IT:s kvalitetsdeklaration

Vi vill ständigt förbättra oss. Din uppfattning om vår service är viktig och vi vill därför att du framför dina synpunkter, klagomål, beröm eller förslag till förbättringar. Lämna dina synpunkter direkt till vår kundsupport, på telefon 090-16 11 34.

Sidan publicerades www.umea.se/it