Digital omställning och IT

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stärka Umeå kommuns förmåga till en digital omställning som ger värde på ett hållbart och säkert sätt för dem vi finns till för. Vi driver, samordnar och stödjer strategisk utveckling, förvaltning, teknik och support inom det digitala området.

Vi lyckas då vi arbetar med verksamheters mål på ett sätt som kommer hela kommunen till gagn. Med kompetens och verktyg stöttar vi verksamheterna i att tillsammans utföra och utveckla kärnuppdragen.

Vi bidrar med expertis inom metodstöd, digital mognad och kompetens, digital arbetsplats, data, IT, telefonisystem, nätverkslösningar, cybersäkerhet och support.

Vi lovar:

  • att tillhandahålla effektiv leverans för de tjänster vi erbjuder
  • att stödja verksamheterna i den digitala omställningen och realisera deras behov med digitalisering och IT
  • att hålla hög tillgänglighet i drift och support
  • att regelbundet följa upp våra leveranser och hur nöjda våra kunder och intressenter är
  • att ge återkoppling till händelser där verksamheten påverkas
  • att arbeta systematiskt med IT- och cybersäkerhet.

Vi vill bli bättre

Vår ambition är att hålla en hög kvalitet och ständigt förbättra vår verksamhet och vill därför att du lämnar dina synpunkter, klagomål, beröm eller förslag på förbättringar. I vår verksamhet har vi alltid ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Synpunkter kan lämnas direkt till vår personal eller via mejl till IT-chef@umea.se.

Vill du veta mer?

Mer information om verksamheten finns på umea.se, intranät.
Du kan också skicka din fråga till IT-chef@umea.se.

Telefon: 090-16 10 00 
Besöksadress: Stadshuset, Norra flygeln, Skolgatan 31
Postadress: Umeå kommun, Digital omställning och IT, 901 84 Umeå

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av tekniska nämnden 2023-11-30

Sidan publicerades