Kvinna tittar på ett anslag.

Fredrik arbetar som rektor på Midgårdsskolan

Fredrik Lindmark arbetar sedan 2006 som rektor på Midgårdsskolan. Uppdraget som rektor handlar i huvudsak om att leda och samordna det pedagogiska arbetet på skolan.

– Hej, jag heter Fredrik Lindmark och jobbar sedan 2006 som rektor på Midgårdsskolan. Jag tänkte denna vecka berätta lite om vår skola vad gör vi de första dagarna när eleverna har jullov.

– Midgårdsskolan är en kommunal gymnasieskola som erbjuder många olika studieförberedande nationella gymnasie­program som Humanistiskt program, Teknikprogrammet, Natur- och Samhällsvetenskapligt program, Estetiska programmet med inriktningarna bild, musik, dans, teater och estetik och media. På de nationella programmen jobbar vi med block- och koncentrationsläsning vilket innebär att eleverna varje termin bara läser 4–5 kurser istället för 8–10 kurser och sedan får de betyg i de kurserna och nästa termin läser de andra kurser. Eleverna har en lektion och förmiddagen och en på eftermiddagen. På skolan har vi även elever som går Introduktionsprogram och gymnasie­särskola. Totalt har vi ungefär 800 elever och 130 medarbetare.

– Bilden nedan visar Midgårdsskolan i vinterskrud.

En grupp personer sitter på en gräsmatta.

- Vad gör man på skolan när eleverna har jullov? När eleverna och lärarna har jullov så börjar rektor lägga pusslet för nästa läsår det vill säga vilka lärare ska undervisa i de över 600 olika kurser och grupper vi har. Vi jobbar även med rekrytering av nya lärare som ska undervisa till våren.

Anslag för auskultation


– Rektorer hälsar personalen välkomna tillbaka efter julledigheten och berättar vad vi ska jobba med de närmsta dagarna.

Anslag för auskultation

– Tjänsteplaningar av drygt 600 kurser.

Anslag för auskultation

– Uppstart med medarbetare. Vad ska vi göra första dagen.

– Förutom undervisning är det många processer som rektorer leder och ansvar för under ett år. Här är några som är kopplade till systematiskt kvalitetsarbete och arbetsmiljö

Anslag för auskultation

Händer på Midgård

– Torsdag den 19 januari på kvällen vill vi tipsa att Midgårdsskolan har öppet hus på där vi berättar om skolan och vår verksamhet och våra program som de kan välja. Nya program till hösten är Tekniskt program med inriktningen Design och produktutveckling samt ett Humanistiskt program med inriktningen Kultur.

– Humanistiska programmet på Midgårdsskolan är det enda som finns att söka i hela Västerbottens län.

Anslag för auskultation

– Bilden nedan visar en 3d-skrivare som finns på Teknikprogrammet.

Anslag för auskultation

– De cirka 130 medarbetare vi har på skolan leds av tre rektorer, två biträdande rektorer, externa chefer för städ, vaktmästeri, syv, viss elevhälsopersonal, administration. Varje program har ett arbetslag som leds av rektor/biträdande rektor och arbetslagsledare. Alla lärare är även kopplade till olika ämneslag som ofta leds av ansvarig rektor och förste lärare. Varje klass har mentorer som träffar rektorer och elevhälsoteam regelbundet för att följa upp elevers behov av stöd.

Anslag för auskultation

– Här har jag möte med delar av mitt elevhälsoteam (kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog. Skolsköterska och skolpsykolog saknas på bilden) när vi följer upp elevhälsans del i programarbetsplanerna för NA och SA.

Anslag för auskultation

– I vår får vi en ny drift av Kaffan (skolfik) som vi kommer att drifta själva liksom vi har på Dragonskolan och Maja Beskow gymnasiet. Under tiden tills Kaffan öppnar igen om någon vecka får vi dricka kaffe/te i termosmuggar.

– Läs gärna mer om skolan här http://www.umea.se/midgard Länk till annan webbplats. och följ oss gärna på skolans Instagramsida @Midgardsskolan #Midgardsskolan

– Tack för den här veckan!

/Fredrik

Sidan publicerades