Kartor

Här hittar du aktuell information om kartor i Umeå kommun. Du kan titta och söka i kartor med olika teman.

Umeåkarta

Tänd och släck kartskikt med information, klicka på plustecknet framför till exempel rubriken Kultur och fritid för att visa skidspår, rastplatser, utegym med mera.

Öppna Umeåkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Biblioteksbussens hållplatser

Här kan du se alla bussens hållplatser och tider för hela året. Klicka på en hållplats för att se när biblioteksbussen kommer dit.

Öppna karta över biblioteksbussens hållplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Buller

Bullersituationen i Umeå kommun har kartlagts vad gäller buller från alla väsentliga bullerkällor, bland annat vägtrafik, tågtrafik, flygtrafik, industrier, bergtäkter och motorsportbanor. Resultaten redovisas i denna karta samt i tillhörande rapport.

Läs mer om buller

Öppna bullerkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cykelkarta

Kartan visar cykelvägnätet i centralorten och i kommundelarna. I centralorten har man delat in gång- och cykelvägnätet i ett huvudvägnät och ett övrigt gång- och cykelvägnät.

Läs mer cykelvägnätet Öppnas i nytt fönster.

Öppna kartan för cykelvägnätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Datumparkering och parkeringsförbudsområden

Kartan visar vilka områden som utgör datumparkerings-områden respektive parkeringsförbudsområden.

Öppna kartan med Parkeringsförbudsområden Länk till annan webbplats.

Öppna kartan med Datumparkering Länk till annan webbplats.

Detaljplaner

Under aktuellt i ditt område kan du läsa mer om detaljplanerna. Du kan bland annat se i vilket läge i planprocessen planen befinner sig och läsa handlingar som hör till planen.

Öppna kartan med aktuella detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gatukarta

Kartan visar gatumark som Umeå kommun ansvarar för. Här kan du se hur vinterväghållningen är prioriterad på gator, gång- och cykelvägar. Du kan välja att tända och släcka olika delar för att se tydligare.

Öppna gatukartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Historiska kartor

Hämta olika historiska kartor över Umeå från Kartor – OpenDataUmea Länk till annan webbplats..

En historisk karta över Umeå och det omliggande landskapet ger bland annat kunskap om markanvändning och namsättning under de senaste århundradena. En historisk karta kan bland annat utgöra underlag i utredningar, nyttjas vid släktforskning och är dessutom en perfekt gåva!

Holmökarta

Holmökartan ger dig information om denna speciella land- och havsmiljö samt den omväxling som öarna har att erbjuda! Det finns mycket att upptäcka på denna ögrupp som ibland även kallas "Sveriges soligaste ö".

Hämta Holmökartan från Kartor – OpenDataUmea Länk till annan webbplats..

Luftsimuleringskarta

Kartan visar halterna av kvävedioxid och partiklar i Umeå tätort. Den är ett komplement till mätningarna som görs. Halterna har beräknats med hjälp av spridningsmodeller. Sök i kartan och se vilken luftkvalitet du har där du bor och arbetar.

Läs mer om luften i Umeå

Öppna luftsimuleringskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Namnkarta

Du har kanske funderat på varför en gata, park eller torg har fått ett visst namn? I namnkartan redovisas historia och fakta om varför gator, parker och torg i Umeå kommun heter som de gör. Här finns information om över 1 500 namn.

Öppna namnkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyckelkodsområden

Umeå kommun är indelad i nyckelkodsområden, eller delområden som de också kan kallas. Indelningen är i första hand gjorda för att kunna planera olika kommunala verksamheter utifrån hur många som bor i kommunens olika delar.

Nyckelkodsområden, 2-siffernivå , 2.3 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf)
Nyckelkodsområden, 6-siffernivå, norr , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf)
Nyckelkodsområden, 6-siffernivå, söder , 2.6 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf)
Nyckelkodsområden, 6-siffernivå, tätort , 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Parkkarta

Kartan visar de grönytor som Umeå kommun ansvarar för. Här kan du titta på parkområden och dess innehåll, träd, buskar, typ av underlag och så vidare. Här hittar du även lekparker, papperskorgar och hundrastkärl.

Läs mer om parker och grönytor

Öppna parkkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektkarta

I Umeå kommun pågår många olika planerings- och byggprojekt. I kartan nedan visas större delen av alla de projekt som är på gång. Kartan visar till exempel alla pågående detaljplaner, bygglov för bostäder samt de byggprojekt som kommunen driver. Bygglov för verksamheter saknas än så länge i kartan.

Öppna projektkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolor – förskolor, grundskolor och gymnasieskolor

Karta över kommunala och fristående förskolor och skolor i Umeå kommun. Klicka med markeringspilen för att visa mer information om vald skola. Om du vet namnet på förskolan/skolan du letar efter, klicka på Sök och skriv namnet.

Öppna karta över förskolor, grundskolor och gymnasieskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsnivåer för avlopp

I kommunen finns ett antal vattenskyddsområden. Inom skyddsområdena finns regler för hur olika typer av verksamheter får bedrivas. Kartan visar områden i kommunen där det kan ställas strängare reningskrav, det vill säga hög skyddsnivå.

Läs mer om skyddsnivåer för avlopp

Öppna karta över skyddsnivåer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stadsdelar, stadsdelsområden och bostadsområden

Umeå stad är indelad i stadsdelar, stadsdelsområden, bostadsområden och grannskaps­enheter. Staden består av 22 stadsdelar, stadsdelarna är indelade i 59 stadsdelsområden och 46 bostadsområden/grannskapsenheter.

Karta över stadsdelsområden , 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf)
Områdesindelning , 213.2 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Stadskartan

Stadskartan täcker Umeå tätort. Kartan används ofta som översiktskarta inom planering, som informationskarta i offentliga miljöer eller som ren väggdekoration.

Den innehåller klassiska kartlager med bland annat bostads- och industriområden, vägnät, byggnader, gatunamn, kvartersnamn, adresser och offentliga byggnader. Som bakgrundsbild används ett detaljerat ortofoto i färg.

Stadskartan kan du själv hämta hem via Kartor — OpenDataUmea Länk till annan webbplats.

Stomnätskarta

Stompunkterna är grunden för all kartframställning och för all lägesdokumentation, fastighetsbildning och inmätning. Vi tillhandahåller stompunkter, polygonpunkter, triangelpunkter och höjdfixar. Punkterna finns att söka via vår webbaserade stomnätskarta där det även går att se koordinater och punktbeskrivningar.

Öppna stomnätskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om stompunkter

Trafikpåverkande åtgärder - pågående och planerade

Vill du se vilka platser där det pågår vägarbeten, evenemang eller andra aktiviteter kan du titta i kartan för beviljade ärenden i Umeå kommun.

Öppna karta över trafikpåverkande åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Umeå i 3D

I 3D-miljön kan du välja att navigera fritt eller att besöka förutbestämda platser. För att se områden utanför tätorten växla 3D-modell till Umeå kommun.

Öppna 3D-miljön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsantagandekarta

Kartan visar kommunens exploateringsprojekt
för industri, handel och kontor. Både i nuläge
och framåt.

Öppna verksamhetsantagandekarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översiktskarta, Umeå kommun

Huvudvägnätet, större byar och samhällen samt viktiga sjöar presenteras i en enkel karta över Umeå kommun. A4-format.

Översiktskarta, Umeå kommun , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

 • Kontakt

  Lantmäteri

  Expedition

  090-16 13 00 lantmateri@umea.se

  Besöksadress

  Stadshuset, Skolgatan 31 A

   

  Begränsad bemanning vecka 28-32
  Kontoret har öppet kl: 10.00 - 12.00, övrig tid träffas handläggare efter överenskommelse.

   

  Telefon och besökstider september–maj:
  måndag-torsdag 08.00–12.00 och 13.00–17.00
  fredag 08.00–12.00 och 13.00–16.00

   

  Trettondagsafton, Skärtorsdag och Valborgsmässoafton stänger vi klockan 12.00

   

  Telefon och besökstider juni–augusti:
  måndag-torsdag 08.00–12.00 och 13.00–16.30
  fredag 08.00–12.00 och 13.00–16.00

   

Sidan publicerades www.umea.se/kartor