Stäng

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret leder kommunens verksamheter och är ett stöd till verksamheter och politiker. Stadsledningskontoret har avdelningarna

  • Demokrati och juridik
  • Ekonomi och styrning
  • HR
  • Kommunikation
  • Mark och exploatering
  • Näringsliv och platsutveckling
  • Samhällsskydd och beredskap
  • Strategisk utveckling
Sidan publicerades