HR-avdelningen

Stadsledningskontorets HR-avdelning, SLK HR, har som huvuduppgift att stötta förvaltningarnas HR-enheter och deras verksamheter, bland annat när det gäller rekrytering, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering, omställning, lönehantering samt medarbetar- och ledarutveckling.

I uppdraget ligger att bidra till ökad kvalitet i verksamheterna så att medborgare, kunder och brukare kan erbjudas tjänster av god kvalitet.

SLK HR är indelad i

  • Lön och pension
  • Rekrytering och kompetensförsörjning
  • Förhandling och arbetsrätt
  • Omställning, ledarskap och arbetsmiljö
  • Ledning och administration.

Personal

Ida Berginström
lönechef
Lön och pension
090-16 23 71
ida.berginstrom@umea.se

Carina Nyström
HR-konsult och teamledare
Rekrytering och kompetensförsörjning
090-16 10 89
carina.nystrom@umea.se

Linda Thelberg
biträdande förhandlingschef och teamledare
Förhandling och arbetsrätt
090-16 23 15
linda.thelberg@umea.se

Marie-Louise Gäärd
utvecklingsledare och teamledare
Omställning, ledarskap och arbetsmiljö
090-16 19 20
marie-louise.gaard@umea.se

Fredrik Åberg
ledningskoordinator
090-16 17 39
fredrik.aberg@umea.se

Kontakt

Rekryteringssupport

rekrytering@umea.se
090-16 10 99, tryck 1

Lönesupport

lonesupport@umea.se
090-16 10 99, tryck 2

Bemanningscentrum, skola

bcskola@umea.se
090-16 12 00, tryck 1

Bemanning, stöd och omsorg

bemanningso@umea.se
090-16 10 82

Äldreomsorgens rekryteringscentrum

rekryteringao@umea.se
090-16 10 86

Sidan publicerades