Upphandling, personal

Upphandlingschef

Urban Helmersson
090-16 15 70
070-316 15 70
urban.helmersson@umea.se

Uppdrag

Allmänna upphandlings-/ inköpsfrågor, social hänsyn, driftentreprenader, hemtjänst – LOV, kontaktperson för Umeåregionen

Pia Wangbergh
upphandlare, biträdande upphandlingschef
090-16 15 65
070-695 01 81
pia.wangberg@umea.se

Fordon, maskiner, transporter, färdtjänst, skolskjuts, drivmedel, tolktjänster, flytt- och magasineringstjänster, begravningstjänster, fotograftjänster och parkskötsel, gatuentreprenader
bevakningstjänster

Anders Blom
upphandlare
090-16 15 73
070-224 82 79
anders.blom@umea.se

Entreprenader

Annelie Edlund
upphandlare
090-16 15 75
070-445 14 75
annelie.edlund.3@umea.se

Utbildningar, personalkläder, läromedel, leksaker, gardiner, vaccin och serviceavtal, belysningsarmaturer

Cecilia Gabrielsson
upphandlare
090-16 15 62
070-650 06 82
cecilia.gabrielsson@umea.se

Revisionstjänster, möbler, arbetsglasögon

Ana Garcia Cachafeiro
upphandlare
090-16 15 69
070-611 09 62
ana.garciacachafeiro@umea.se

Livsmedel, husgeråd, service storköksutrustning, elektriska hushållsprodukter och hushållsmaskiner, kyl- och frysservice

Dick Ekström
upphandlare
090-16 15 74
070-508 10 94
dick.ekstrom@umea.se

Tekniska konsulter, städtjänster, textil- och träslöjdsmaterial, snittblommor och krukväxter

Emma Åström
upphandlare
090-16  15 40
070-559 00 71
emma.astrom@umea.se

Banktjänster, revisionstjänster, rekryteringstjänster, kommunikationstjänster, skyltar, företagshälsovård, pyssel- och hobbymaterial, kontorsmaterial och
kopieringspapper

Joakim Edvall
upphandlare
090-16 15 63
070-655 10 18
joakim.edvall@umea.se

Socialtjänster/-vård. resor, hotell och konferenser, bemanningstjänster, litteratur, tryckeritjänster, profilprodukter och mjukpapper

Martin Deverud
upphandlare
090-16 15 76
070-696 15 76
martin.deverud@umea.se

Sjukvårdsmaterial, inkontinensmaterial, hjälpmedel och multifunktionsmaskiner

Niclas Jonsson
090-16 15 64
070-659 00 99
niclas.jonsson@umea.se

Vinterväghållning, parkutrustning, trygghetsskapande teknik

Malin Perneholm
upphandlare
090-16 15 96
070-253 22 09
malin.perneholm@umea.se

Städ- och förbukningsmaterial, mobiltelefoner, glasreparationer, tvättjänster, bank- och kassatjänster, DIS

Viktor Rönnberg
upphandlare
090-16 15 71
073-841 38 35
viktor.ronnberg@umea.se

IT-upphandingar med inriktning stöd-/verksamhetssystem; programvaror till befintlig it-miljö, nya verksamhetsbehov och utvecklingsprojekt, digitala enheter (ramavtal PC, laptop med mera), it-konsult­tjänster, molntjänster och licenser

Ulrika Dahlbom Erlingsson
upphandlare
090-16 11 30
070-577 36 30
ulrika.erlingsson@umea.se

Administratör

Lina Henriksson
upphandlare
090-16 15 86
070-602 74 50
lina.henriksson@umea.se

Upphandlingsassistent

Ann-Christine Oscarsson
upphandlingsassistent
090-16 15 67
070-879 14 00
ann-christine.oscarsson@umea.se

Hållbarhetsstrateg, miljö och klimat

Henny Farebo
hållbarhetsstrateg
090-16 23 62
henny.farebo@umea.se

Hållbarhetsstrateg, social hållbarhet

Annika Jansson
090-16 15 36
annika.jansson@umea.se

Processledare, inköpsprocessen

Thérese Tufberg
090-16 15 61
070-511 03 24
therese.tufberg@umea.se

Avtalscontroller/E-handel

Åsa Gustafsson
090-16 15 41
076-113 44 46
asa.gustafsson.3@umea.se

E-handel

Rickard Bratvold
systemadministratör
090-16 17 19
073-086 17 28
rickard.bratvold@umea.se

E-handel

Ingela Holmner
ekonomiassistent
090-16 51 03
070-331 47 36
ingela.holmner@umea.se

Sidan publicerades